GŁOGÓW. W powiatowych placówkach zarobią więcej

POWIATBędą podwyżki płac dla pracowników placówek podlegających głogowskiemu samorządowi powiatowemu. I to od 1 września.

W pierwszej grupie są placówki oświatowe prowadzone przez powiat.

– Wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracyjnych wzrośnie o 70, a obsługi o 50 złotych brutto – mówił starosta Jarosław Dudkowiak (na zdj. z prawej) podczas wczorajszej konferencji. – Nauczyciele otrzymają wzrost dodatku za wychowawstwo do 130 złotych. Dotyczy to 167 osób.

Do końca roku, na ten cel powiat przeznaczy 100 tys. zł. Potem, rocznie będzie to wydatek sięgający 327 tys. zł. W jednostkach oświatowych zatrudnionych jest 69 pracowników administracji, 118 – obsługi oraz 554 nauczycieli.

Podwyżki otrzymają także pracownicy administracji i obsługi w pozostałych jednostkach. Są to: Dom Pomocy Społecznej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowe Centrum Administracji, Domy Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowy Urząd Pracy. W sumie, to 279 etatów.

– W tych jednostkach i placówkach planujemy wzrost wynagrodzenia zasadniczego o 50 złotych – dodał wicestarosta Wojciech Borecki.

Do końca roku, na ten cel ma być przeznaczone z budżetu powiatu 81 tys. zł. Rocznie podwyżki w tej grupie sięgną 262 tys. zł.

Łączny koszt podwyżek we wszystkich wymienionych placówkach wyniesie około 600 tysięcy złotych rocznie.

UR/FOT. UR

Dodaj komentarz