GŁOGÓW. Trwa rewitalizacja Bloku Koszarowego przy ul. Szkolnej

BLOK_KOSZARTo będzie turystyczna atrakcja miasta. Odkopano już  zasypane części obiektu i odtworzono wejścia.

Zakres prac obejmuje m.in. rekonstrukcję wału ziemnego z działobitnią oraz wykonanie przejścia w murze baszty obronnej, które połączy budowlę ze Starówką.
Docelowo w tym miejscu będą Informacja Turystyczna oraz siedziby stowarzyszeń historycznych. Znajdzie się też miejsce na część wystawienniczą. Wykonawcą robót jest głogowska firma „Sobota”.
Inwestycja pochłonie ponad cztery miliony złotych i ma się zakończyć w sierpniu.

Z kart historii: „Blok koszarowy znajduje się w obrębie reliktów bastionowych umocnień Starego Miasta Głogów, na obszarze wyznaczonym przez: bastion Sebastian, ul. Brama Brzostowska, ul. Bolesława Krzywoustego (tj. rondo) oraz zrekonstruowany fragment przebiegu średniowiecznych murów obronnych (przy ul. Starowałowej i ul. Szkolnej). Blok koszarowy jest budowlą całkowicie zagłębioną w ziemi. Strop jest obsypany około jednometrową warstwą ziemi. Jedynymi wystającymi z powierzchni gruntu elementami są nieliczne szyby wylotowe kanałów wentylacyjnych i grzewczych oraz dwa, wykonane z cegły, wyjścia na zewnątrz” (źródło: glogow.pl).

UR

Dodaj komentarz