GŁOGÓW. Szpital ma rzecznika prasowego

TODOROVEwa Todorov została rzecznikiem prasowym Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

W lecznicy nie jest nową osobą, bo pracuje w niej od 1989 roku. Była kierownikiem Centralnej Sterylizatorni, potem przez wiele lat – naczelną pielęgniarką szpitala. Obecnie jest Kierownikiem Biura Zarządu oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Jakości.

Nowa rzecznik ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi oraz wiele kursów podyplomowych, w tym staż zagraniczny, z zakresu zarządzania. Posiada też certyfikat audytora zewnętrznego systemu jakości ISO 9001. A prywatnie?

– Mam dwoje dorosłych dzieci – dodaje Ewa Todorov. – I wiele zainteresowań, na przykład, książki, muzyka, a także ogród.

Zapytana o to, co dzieje się w szpitalu odpowiedziała. – Dyrektorem do spraw Lecznictwa został Khalil El Mohtar, ordynator oddziału chirurgii ogólnej, wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny, a obecnie prezes jest na etapie bardzo trudnych negocjacji  z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczących tak zwanego pakietu onkologicznego.

Rzecznik dodała jeszcze, że 19 grudnia odbędzie się spotkanie opłatkowe zarządu spółki z kierownikami i pracownikami.

UR

Dodaj komentarz