GŁOGÓW. Rada powiatu nie złamała prawa (WIDEO)

WSA_RAD_POW_GLRada Powiatu Głogowskiego nie złamała prawa podejmując, w marcu, uchwałę w sprawie trybu i wskazania zasad zbywania udziałów w Głogowskim Szpitalu Powiatowym. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Tym samym uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody dolnośląskiego, który zanegował wymienioną uchwałę. Mimo korzystnego dla powiatu wyroku, zarząd ma też inną propozycję dotyczącą zbycia udziałów. Czy z niej skorzysta?

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że rada powiatu głogowskiego postąpiła słusznie podejmując w marcu uchwałę, która otwierała drogę zainteresowanym podmiotom do otwartych negocjacji w sprawie nabycia udziałów Głogowskiego Szpitala Powiatowego. To odpowiedź na decyzję wojewody, który zakwestionował wymienioną uchwałę rady. Sąd administracyjny nie podzielił też stanowiska wojewody w kwestii braku kompetencji rady powiatu do zbycia tych udziałów.

WSA_POWIAT– W ocenie sądu wojewoda dokonał błędnej oceny uchwały uznając, że jest ona niezgodna z prawem – mówił Jarosław Dudkowiak (na zdj. w środku), starosta powiatu głogowskiego podczas wczorajszej konferencji.

Kiedy wojewoda zakwestionował marcową uchwałę rady powiatu głogowskiego, w maju zarząd powiatu przygotował kolejną propozycję. Dotyczyła ona sprzedaży 40 procent udziałów na rzecz Gminy Miejskiej Głogów. Propozycję tę, w formie projektu uchwały, wysłano do wojewody do zaopiniowania.

– W lipcu otrzymaliśmy odpowiedź, że do kształtu tego projektu uchwały nie ma zastrzeżeń – dodał Wojciech Borecki (na zdj. z prawej), wicestarosta powiatu.

W tym czasie weszła w życie ustawa zdrowotna, jak to określa w skrócie starosta głogowski, która wprowadziła znaczące zmiany. Obecnie samorządy mogą zbyć tylko do 49 procent udziałów w swoich szpitalach. Dlatego, jak wyjaśnia starosta, podjęta w marcu uchwała o dopuszczeniu różnych podmiotów zainteresowanych nabyciem udziałów w szpitalu nie jest nawet konieczna. Jak wyjaśnia, w ten sposób – tu cytat – ” ustawodawca chyba zablokował w całym kraju inwestowanie prywatnych podmiotów w szpitale powiatowe”.

Teraz kolejny krok, po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, należy do wojewody dolnośląskiego. Starosta głogowski ma nadzieję, że wojewoda przyjmie tę decyzję.

– Ale ma prawo złożyć skargę kasacyjną – zastrzega Jarosław Dudkowiak. – Mam nadzieję, że tak się nie stanie.

Jeśli wojewoda nie wniesie skargi kasacyjnej, obowiązywać będzie marcowa uchwała rady powiatu o szerszym trybie zbycia udziałów w szpitalu, czyli dopuszczeniu do negocjacji zainteresowanych podmiotów, co nie znaczy, że rada nie może zająć się drugą propozycją przygotowaną w maju, którą wojewoda już zaaprobował.

– Możemy w ciągu miesiąca nawet zaproponować radzie zbycie 40 procent udziałów na rzecz Gminy Miejskiej Głogów – wyjaśnia Jarosław Dudkowiak.

Najpierw jednak zarząd powiatu zrobi rozeznanie, czy są podmioty zainteresowane nabyciem udziałów głogowskiego szpitala.

Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda ma 30 dni na złożenie skargi kasacyjnej.

Zobacz także: 

UR/FOT. RADY POWIATU – ARCHIWUM

Dodaj komentarz