GŁOGÓW. Profesor PWSZ nominowana przez ministra

pwszAneta Majkowska, prof. PWSZ w Głogowie została członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominację wręczył jej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. 

– Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium ekspertów, które działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich polskich uczelniach publicznych i niepublicznych – informuje Anna Włodarczyk rzecznik PWSZ w Głogowie.

Zadaniem Komisji jest dokonywanie ocen programów i przedstawianie ich wyników ministrowi nauki i szkolnictwa.

PKA wydaje także opinie w sprawie tworzenia nowych uczelni oraz przyznawania uczelni uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie.

W skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej wchodzą zespoły ekspertów, działające w ramach różnych obszarów kształcenia. Profesor Aneta Majkowska będzie pracować w zespole ds. nauk humanistycznych.

Dodaj komentarz