GŁOGÓW. Prezydent i starosta będą doradzać

ROKASZ_DUDKOWRafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa (na zdj. z lewej) został przewodniczącym Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a jego zastępcą – Jarosław Dudkowiak, starosta powiatu.

W gremium tym, oprócz władz uczelni, są także parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa oraz lokalnych samorządów, naukowcy, reprezentanci wiodących zakładów pracy w regionie, a także przedstawiciele duchowieństwa i organizacji zrzeszających absolwentów PWSZ.

– Konwent jest organem doradczym uczelni – informuje Marta Dytwińska-Gawroska, doradca prezydenta ds. kontaktów społecznych. – Do jego zadań należy wspieranie jej w rozwoju, promowanie jej osiągnięć zarówno w kraju, jak i za granicą, współpraca z senatem uczelni w zakresie wypracowywania kierunków rozwoju oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb gospodarki w regionie, a także promowanie absolwentów PWSZ – dodaje.

Kadencja Konwentu potrwa do końca 2017 roku.

UR

Dodaj komentarz