GŁOGÓW. Pełna mobilizacja w sprawie poparcia budowy obwodnicy i drugiego mostu

GLOG_STAROS1Tempa nabiera kampania związana z akcją wysyłania formularzy konsultacyjnych dotyczących Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, który przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Stawką jest wpisanie projektu budowy obwodnicy Głogowa wraz z drugą przeprawą mostową na listę podstawowych inwestycji (obecnie jest on na liście rezerwowej). Czasu nie zostało wiele, bo termin dostarczenia formularzy mija 31 stycznia.

– Starosta głogowski zaapelował także do okolicznych samorządów o zaangażowanie się w akcję konsultacyjną – informuje Bartek Adamczak, rzecznik starostwa. – Apel został przyjęty bardzo pozytywnie i akcja wysyłania formularzy trwa już nie tylko w Głogowie i gminach naszego powiatu, ale również w miastach i powiatach sąsiadujących – dodaje.

Przypomnijmy, wypełniony wniosek – wymagający jedynie wpisania danych osobowych i przesłania na wskazany adres internetowy ministerstwa – znajduje się na stronie internetowej powiatu głogowskiego. Ale aby umożliwić jak najszerszej grupie mieszkańców wyrażenie swojego poparcia dla wspomnianego projektu, można także – w kilku miejscach na terenie Głogowa – ręcznie wypełnić wydrukowany wniosek i zostawić go do przesłania drogą pocztową. Są to: starostwo powiatowe (punkt informacyjny na parterze oraz sekretariat, w godz. 7.30-15.30), Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 (sekretariat szkoły, w godz. 8-15), Powiatowy Urząd Pracy (punkt informacyjny w holu głównym, w godz. pracy urzędu), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (portiernia, przez cały dzień), budynek Powiatowej Straży Pożarnej (stanowisko kierownicze komendanta, przez cały dzień), Głogowski Szpital Powiatowy (hol główny – rejestracja centralna, Szpitalny Oddział Ratunkowy – rejestracja) oraz sekretariaty wszystkich powiatowych szkół ponadgimnazjalnych (w godzinach pracy sekretariatów).

UR

Dodaj komentarz