GŁOGÓW. Obrazowo skwitowali zarząd powiatu

SEPOW_GLOGDwanaście głosów radnych wystarczyło, by zarząd powiatu głogowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2013 rok. Przeciwko opowiedziało się ośmioro radnych.

Pierwsi wystawili rządzącym laurki, drudzy – nie szczędzili krytyki, wykorzystując do tego… alfabet. Zanim doszło do głosowania w sprawie absolutorium, Krystian Czarnota, skarbnik powiatu, szczegółowo przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. Dochody wyniosły ponad 102 mln zł, a wydatki ponad 106 mln zł. Najwięcej pochłonęły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (58 proc.). Na drugim miejscu była pomoc społeczna (dom dziecka, PCPR), a potem administracja publiczna.

Ponad 10 mln zł powiat wydał w zeszłym roku na inwestycje, głównie także na oświatę, m.in. na termomodernizacje placówek oświatowych.

– Największy wpływ na realizację budżetu w 2013 roku miało przekształcenie SP ZOZ w spółkę kapitałową Szpital Powiatowy – mówił Krystian Czarnota.

W październiku 2013 roku powiat przejął zobowiązania SP ZPZ w wysokości ponad 22 mln zł, bo placówka nie była w stanie ich uregulować. W sumie, zadłużenie powiatu na koniec grudnia zeszłego roku sięgało ponad 32 mln (dwa kredyty, tyle samo pożyczek i emisji obligacji).

Przedstawiciele Klubów Radnych PO i SLD wysoko ocenili pracę zarządu powiatu, a także urzędników zapowiadając, że są za udzieleniem absolutorium. Głosowanie przeciwko temu ogłosili reprezentanci Klubów Radnych Forum Inicjatyw Samorządowych i PiS.

– To był autorski budżet zarządu powiatu i koalicji rządzącej, więc nie dziwi, w jaki sposób był realizowany – argumentował Mirosław Strzęciwilk, radny PiS. – Nasze wnioski nie były przyjmowane. Zarząd nie zapracował na absolutorium – dodał.

Na dowód tego, w formie slajdów, przedstawił ocenę rządzących w formie alfabetu, np. pod literą „E” – egzaminowanie kierowców – padło pytanie, kiedy w Głogowie znów można będzie zdawać egzamin na prawo jazdy.

Dodajmy, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie w sprawie: wykonania budżetu powiatu głogowskiego za 2013 rok i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie zarządowi absolutorium.

UR

Dodaj komentarz