GŁOGÓW. Mniej przestępstw, ale więcej interwencji

korek policjaPodczas lutowej sesji komendant głogowskiej policji przedstawi pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa w mieście i w powiecie w minionym roku. Ale otrzymaliśmy już kilka danych.

Zanotowano spadek liczby przestępstw: w 2013 roku było ich 736, w 2014 – 525, a przede wszystkim tych kryminalnych: 2013 – 385, 2014 – 302. Wzrosły natomiast statystyki, jeśli chodzi o interwencje policyjne: 2013 – 10.518, 2014 – 11.611.

W zeszłym roku funkcjonariusze wykonali 12.530 służb patrolowych i obchodowych. Średnio, każdego dnia, 34 mundurowych pełniło służbę w mieście i w powiecie. A średni czas oczekiwania na przyjazd policji wynosił: 6 minut i 44 sekundy w Głogowie, 9 min. 42 sek. na terenach wiejskich.

Na porównywalnym poziomie, jeśli chodzi o dwa ostatnie lata, są dane dotyczące zdarzeń drogowych: 2013 – 1014, 2014 – 1012, ale mniej było wypadków drogowych: 2013 – 65, 2014 – 57.

UR/FOT. ARCHIWUM

 

Dodaj komentarz