GŁOGÓW. Młodzi entuzjaści historii odwiedzą św. Mikołaja. Kim był patron miasta?

GLOG_PLACTym razem, kolejne spotkanie Koła Młodych Entuzjastów Historii działającego przy Klubie Batalionowym w Głogowie, przypada na 6 grudnia, tj. dzień patrona miasta – św. Mikołaja, dlatego będzie ono związane z tą postacią.

Zbiórkę zainteresowanych wyznaczono na godz. 11 przy ruinach kościoła św. Mikołaja na Starym Mieście (na zdj.). Tam spotka się z nimi historyk Ireneusz Dominiak, który opowie o świątyni i jej znaczeniu w dziejach miasta. Potem można będzie obejrzeć wnętrze zabytku. Na tym nie koniec atrakcji, bo w programie jest jeszcze zwiedzanie pobliskiego kościoła Bożego Biała oraz jego podziemi.

– Zapraszamy stałych uczestników zajęć oraz młodzież, która chce dołączyć do grupy miłośników historii – zachęcają organizatorzy. – Propozycja ta jest adresowana do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów, ale wyjątki nie są wykluczone.

Udział w spotkaniu, tak jak w całej działalności sekcji jest bezpłatny.

UR

Z kart historii:

Św. Mikołaj urodził się ok. 270r. w Paterze (Azja Mniejsza), zmarł ok. 345r. w Mirze. Relikwie świętego przechowywane są w Bari we Włoszech.
Pochodził z zamożnej rodziny. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Według podań, chętnie dzielił się z potrzebującymi odziedziczonym spadkiem. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, choć obecnie zwyczaj ten jest często łączony z baśniową postacią świętego Mikołaja.
Od wczesnych wieków średnich św. Mikołaj otaczany jest niezwykłym wręcz kultem i zalicza się do grona najpopularniejszych świętych.
Jest patronem kobiet szukających kandydata na męża, dzieci, kupców, cukierników, krawców i innych rzemieślników. Patronuje także żeglarzom, rybakom i pielgrzymom udającym się w daleką podróż.
Kult św. Mikołaja rozprzestrzeniał się na kraje europejskie z Włoch. Na Dolny Śląsk dotarł z osadnikami niemieckimi, którzy przybyli tutaj w XIII wieku. Trudno jednoznacznie wskazać motywy, jakimi kierowano się przy wyborze takiego patrona głogowskiej fary, ale mogły o tym zdecydować trzy zasadnicze czynniki: popularność świętego, szeroki patronat, którym obejmował on m.in. różne rodzaje rzemiosła, a także lokacja miasta na prawie magdeburskim, co wiązało się z przybyciem do Głogowa osadników z zachodu. Po objęciu patronatu nad głogowskim pieczeckościołem parafialnym, św. Mikołaj stał się także patronem Głogowa, obok Najświętszej Marii Panny. Postać św. Mikołaja wykorzystywana była w oficjalnych pieczęciach rajców miejskich, a także pieczęci miasta Głogowa.

Na zdj. Pieczęć sądowa i głogowskich ławników z 1375r. z wizerunkiem patrona miasta – św. Mikołaja.

(Źródło: Ulotka opracowana przez Urząd Miejski w Głogowie i Muzeum Archeologiczno – Historyczne: Głogów miastem świętego Mikołaja).

Dodaj komentarz