GŁOGÓW. Kolejna publikacja PWSZ

PWSZ_NOWETo monografia dr Joanny Cichli pt. „Dynamika i uwarunkowania przemian psychospołecznego funkcjonowania kobiet – ofiar przemocy domowej – w trakcie procesu terapeutycznego”. Wydana została w nakładzie 500 egzemplarzy. 

– Autorka porusza się w obszarach pedagogiki, psychologii społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej i kryminologii – informuje Anna Włodarczyk, rzecznik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. – Koncentruje się na pojęciu agresji i teoriach wyjaśniających mechanizmy zachowań agresywnych, rozważa cykle i formy przemocy wobec kobiet, terapii i jej efektów. Poddaje analizie literaturę przedmiotu oraz akty prawne – dodaje.

W swojej recenzji prof. Krystyna Skurjat napisała: „Autorka monografii zrealizowała projekt badawczy zarówno w jego części teoretycznej, ukierunkowanej na wyjaśnienie roli poszczególnych czynników determinujących występowanie przemocy wobec kobiet, jak i w części praktycznej, ukierunkowanej na wypracowanie metod i zasad skutecznych w postępowaniu terapeutycznym.”

Wydanie publikacji wsparły: Gmina Miejska Głogów oraz Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, a także gminy Żukowice i Kotla. Można ją kupić w cenie 42,50 zł. Kontakt: wydawnictwo@pwsz.glogow.pl lub tel. 76 8320-422.

UR

Dodaj komentarz