GŁOGÓW. Jednogłośny budżet miasta na 2015 rok

PRZEW_RM_01Bez dyskusji, z niewielkimi poprawkami, a przede wszystkim jednogłośnie głogowscy radni uchwalili dziś budżet miasta na ten rok. Większość zadań w projekcie tego dokumentu poparł Klub Radnych KW Jana Zubowskiego, poprzedniego włodarza, za którego urzędowania przygotowano główne założenia.

– Jest to budżet bezpieczny i mamy nadzieję, że środki będą racjonalnie wydawane – mówił Leszek Drankiewicz w imieniu klubu, który jako jedyny złożył poprawki do projektu.

Dotyczyły one zmniejszenia: o 30 tys. zł kwoty przeznaczonej na imprezy kulturalne na Starym Mieście („Jarmark Mieszczański” i „Dni Święta Mikołaja”), o 20 tys. zł – na obchody rocznicy obrony Głogowa w 1109 roku i Zjazdu Głogowskiego, o 10 tys. zł – na imprezę „ W cieniu Kolegiaty” oraz o 50 tys. zł – na bieżące funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Prezydent Rafael Rokaszewicz zaproponował, by te środki zapisać w Rezerwie Ogólnej Budżetu Miasta. I radni jednogłośnie na to przystali.

Dochody budżetu na 2015 rok sięgają prawie 241 mln 517 tys. zł, wydatki – około 240 mln 856 tys. zł. Nadwyżka w wysokości ok. 660 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe przeznaczono ok. 31 mln 350 tys. zł, w tym m.in. na inwestycje i zakupy inwestycyjne ponad 28 mln 760 tys. zł, a na dotacje na inwestycje – 845 tys. zł. Na drogi gminne jest, w sumie, ok. 10 mln 778 tys. zł, na oświatę i wychowanie – ponad 6 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 2 mln 180 tys. zł. Kolejne 297 tys. zł jest na realizację zadań zapisanych w Budżecie Obywatelskim.

– To dobry budżet na rzecz mieszkańców Głogowa – podsumował Andrzej Koliński, przewodniczący rady miejskiej, życząc prezydentowi „udanej realizacji”.

Rafael Rokaszewicz przypomniał, że przyjęty dziś budżet został przygotowany za poprzedniej kadencji, ale – jak już wcześniej deklarował – wykazał chęć współpracy podczas prac nad tym dokumentem i liczy na to samo, kiedy przedstawi projekt budżetu na kolejny rok, własnego autorstwa.

UR

 

Dodaj komentarz