GŁOGÓW. Dyrektor muzeum w ministerialnej radzie

LENARCZYKLeszek Lenarczyk (na zdj.), dyrektor Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie został członkiem Rady do Spraw Muzeum przy ministrze kultury. Wybory odbyły się podczas VI Zjazdu Muzeów Rejestrowych, zwołanego przez Małgorzatę Omilanowską, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Zjazdy przedstawicieli muzeów rejestrowych odbywają się co trzy lata. W ostatnim wzięło udział 122 delegatów – tyle placówek wpisanych jest do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednym z jego głównych punktów było wyłonienie jedenastu kandydatów do Rady do Spraw Muzeów.

– Całą radę tworzy 21 muzealników – informuje Maciej Iżycki, rzecznik MAH. – Pozostałą dziesiątkę wskaże minister kultury i dziedzictwa narodowego. Rada do Spraw Muzeów jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach, które dotyczą zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa.

Ale zjazd był także okazją do rozmów kuluarowych. Dyrektor głogowskiej placówki spotkał się, m.in, z minister Małgorzatą Omilanowską.

– Bardzo cieszy nas fakt, że pani minister obiecała swe wsparcie dla przedsięwzięć realizowanych przez nasze muzeum – mówi Leszek Lenarczyk.

UR

 

 

Dodaj komentarz