GŁOGÓW. Czekają na wolontariuszy do wielkiej orkiestry

DrukowanieW Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie ruszył nabór wolontariuszy do 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestionariusze na kandydata można pobrać w Biurze Obsługi Klienta. Ich liczba jest ograniczona.

Chętni do pomocy w sztabie MOK-u muszą, najpóźniej do 16 grudnia, dostarczyć wypełniony kwestionariusz i przesłać drogą elektroniczną zdjęcie (nie mniejsze niż 800 x 800 pixeli, portretowe – legitymacyjne) na adres: mok.karolina.wojcik@gmail.com z dopiskiem w tytule wiadomości: zdjęcie imię i nazwisko wolontariusza XXIII Finał WOŚP. 17 i 18 grudnia, w godz. od 14 do 16, w pokoju nr 52, każdy zgłaszający się powinien osobiście podpisać kwestionariusz.

– Osoby nieletnie, muszą w tych dniach przyjść z opiekunem, który podpisze zgodę na udział wolontariusza w zbiórce – przypominają pracownicy MOK-u.

WOŚP zagra już po raz 23. w niedzielę, 11 stycznia przyszłego roku. Pieniądze zbierane będą pod hasłem: „Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.

UR

Dodaj komentarz