Dzięki dotacjom wyremontowali przemkowskie drogi i chodniki

Dwie inwestycje zostały zrealizowane w ostatnim czasie w gminie Przemków dzięki dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych.

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanej części Przemkowa poprzez remont chodników i dróg”.

– Dzięki przyznanej pomocy możliwa była kontynuacja procesu wielowymiarowej rewitalizacji zdegradowanego centrum Przemkowa w celu poprawy wizerunku naszego miasta – informuje burmistrz Jerzy Szczupak. – Ogromne znaczenie ma także codzienne poruszanie się po Przemkowie, a wykonany remont na pewno w znacznej mierze to ułatwi.

Całkowity zakres prac obejmował remonty: chodników części ulic Zamkowej i Powstańców Styczniowych i nawierzchni dróg ulic Nowej i ul. Reja oraz prace drogowe rozbiórkowe wraz z wykonaniem podbudowy części drogi ul. Zamkowej. Inwestycja kosztowała około 235 tys. zł, z czego wysokość dofinansowania to prawie 100 tys. zł. W ramach kontynuacji prac wykonano nową nawierzchnię ul. Powstańców Styczniowych oraz części ul. Zamkowej.

Z kolei w Wilkocinie powstała nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych. Wyremontowano odcinek drogi biegnący przez tę miejscowość, od drogi wojewódzkiej nr 328, na długości 1100 mb. Inwestycja kosztowała ok. 232 tys. zł. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 110 tys. zł na podstawie umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego „pomocy finansowej w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych”.

Fot. UM w Przemkowie

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..