Dzieci z gminy Kotla uczyły się pływać. Bezpłatnie

Zakończyła się piąta edycja projektu „Umiem pływać”, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej w gminie Kotla.

W ramach projektu zorganizowano dziesięć dwugodzinnych, bezpłatnych lekcji w pływalni „Chrobry Głogów”.

– Celem zajęć było oswojenie najmłodszych z wodą i poprawienie ich pływackich umiejętności – informuje Kamila Suchocka-Szperlik z Urzędu Gminy Kotla. – Ćwiczenia zostały zróżnicowane i dostosowane do poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów.

W tym czasie uczniowie byli pod opieką pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. O sfinansowanie zajęć zadbał urząd gminy.

– W ramach zawartego porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu, gmina partycypuje w kosztach organizacji zajęć nauki pływania – dodaje Kamila Suchocka-Szperlik. – Federacja ubezpiecza uczestników, opłaca instruktora oraz pokrywa koszty transportu, a wszystko to w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W dotychczasowych edycjach projektu „Umiem pływać” wzięło udział, w sumie, 105 dzieci.

Fot. UG Kotla

Dodaj komentarz