Z dyrektora III LO na szefa ZS nr 2

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie ma nowego dyrektora. Został nim Artur Pastuch, dotychczasowy szef III Liceum Ogólnokształcącego.

– W poniedziałek odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. Na środowym zarządzie (zarząd powiatu lubińskiego – przyp. red.) zatwierdzone zostały wyniki tego konkursu, a na wczorajszym podjęta została uchwała o powierzeniu funkcji dyrektora panu Arturowi Pastuchowi – od tego dnia na kolejne pięć lat – informuje Aleksander Bobowski, dyrektor departamentu edukacji w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

Pastuch będzie szefował w ZS nr 2 do 31 sierpnia 2024 roku. Jego wybór oznacza też zmiany dla III LO, gdzie był dyrektorem do tej pory.

– Pan Artur Pastuch złożył rezygnację z funkcji dyrektora III LO. Ta rezygnacja, w myśl prawa oświatowego, przewiduje trzymiesięczne wypowiedzenie – wyjaśnia Bobowski.

Nowy dyrektor ZS nr 2 już może rozpocząć pracę w nowej placówce. Wypowiedzenie w III LO biegnie oczywiście od początku przyszłego miesiąca. Na cały ten czas Artur Pastuch wziął w swojej poprzedniej pracy bezpłatny urlop. W liceum będzie go zastępować wicedyrektor.

– Po upływie okresu wypowiedzenia umowa zostanie rozwiązana. W tym momencie będziemy mogli powierzyć pełnienie obowiązków do 10 miesięcy wicedyrektorowi III LO – jako powierzenie obowiązków, a nie zastępowanie dyrektora – lub ogłosić konkurs na dyrektora. Ta decyzja podjęta zostanie później. Do 29 lutego mamy czas – dodaje dyrektor departamentu edukacji w starostwie.

Artur Pastuch zastąpił na stanowisku dyrektora ZS nr 2 Bogdana Dudka, który został odwołany pod koniec września, po tym jak na czas sprawowania mandatu radnego powiatu lubińskiego wziął bezpłatny urlop.

Nieobecność Pana Bogdana Dudka, w związku z udzielonym urlopem na czas sprawowania mandatu radnego, przekraczająca okres na jaki jest powołany na stanowisko dyrektora szkoły powoduje, że Pan Bogdan Dudek do końca kadencji nie będzie miał możliwości faktycznego sprawowania funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie i tym samym traci zdolność do efektywnego zarządzania powierzoną mu szkołą.

Biorąc pod uwagę wielkość szkoły, jej specyfikę i zakres funkcjonowania oraz wzrost zadań kadry kierowniczej w realiach zmian zachodzących w oświacie w kształceniu ponadpodstawowym brak osoby dyrektora jest bardzo niekorzystny i długotrwała nieobecność Pana Bogdana Dudka będzie wpływała destabilizująco na funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 2. Wpłynie to bardzo negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie szkoły w zakresie kadrowym, dydaktyczno-wychowawczym, organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym. Nieobecność ta ogranicza pełne, kompleksowe i perspektywiczne zarządzanie placówką

– czytamy w uzasadnieniu do uchwały zarządu powiatu lubińskiego o odwołaniu z funkcji dyrektora ZS nr 2 Bogdana Dudka.

Dodaj komentarz

*

code