Dostaną pieniądze, bo zadziałali lokalnie

Powstaną kolejne skwery i ścieżki turystyczne, odbędą się nowe imprezy kulturalne oraz ciekawe inicjatywy społeczne zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Wszystko to w ramach kolejnej edycji projektu Działaj Lokalnie. W naszym regionie na finansowe wsparcie liczyć może 15 organizacji i stowarzyszeń, które otrzymają łącznie 55 tys. złotych dofinansowania. W siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w Prochowicach odbyło się uroczyste podpisanie umów ze zwycięzcami. Wśród nich są także przedstawiciele naszego regionu.

Programu „Działaj Lokalnie” nie trzeba reklamować. Społecznicy chętnie włączają się w projekt, choć kwoty wsparcia z pozoru wydają się niewielkie. Nierzadko zdarza się jednak, że kilka tysięcy złotych stanowiło dla nich barierę nie do pokonania. Dzięki uczestnictwie w programie małe nieformalne grupy, stowarzyszenia czy instytucje kultury pozyskują dofinansowania na realizowanie swoich pomysłów. Czasem są to spotkania integracyjne, wycieczki, kursy doskonalenia, budowa drobnej infrastruktury czy konkursy z nagrodami.

Program charakteryzuje się elastycznością w finansowaniu inicjatyw, przejrzystością regulaminu i co najważniejsze, beneficjenci nie są sami przy jego realizacji. Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” służy pomocą merytoryczną i księgową w prawidłowym napisaniu i rozliczeniu wniosków. „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą przede wszystkim o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W tym roku finansowa pomoc trafi do 15 podmiotów, działających na terenie jednej z gmin, które swoim zasięgiem obejmuje Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Łącznie otrzymają oni 50 tys. zł.

– Aż 9 wnioskodawców zostało nagrodzonych po raz pierwszy. Z czego bardzo jesteśmy radzi, bo to znaczy, że na naszym terenie powstają nowe ciekawe inicjatywy, i zakładają się nowe organizacje, świadczy to o tym, że mieszkańcom naszych gmin nie jest obojętne co się wokół nich dzieje i chcą mieć swój wkład pracy w życie i wydarzenia w swoich miejscowościach czy też gminach. Projekty zakładają mnóstwo atrakcji skierowanych do mieszkańców tj, dzieci, młodzieży, seniorów i turystów odwiedzających nasz region – mówią Ewa Smutyło z LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”, koordynatorka programu „Działaj Lokalnie”.

Jednym z beneficjentów jest Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, który otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 tys. zł na realizację projektu „Zielono nam – Tworzymy wspólnie”. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

– Przy naszym ośrodku prężnie działa około 20-osobowa grupa 50 plus. Nie jest to wprawdzie grupa formalna, nie ma żadnego statusu, ale jej członkowie spotykają się już od dawna. Poszerzają swoje horyzonty, wymieniają poglądy, organizują spotkania, prowadzą ciekawe rozmowy, uczestniczą w zajęciach, które organizujemy, w kursach językowych czy komputerowych – mówi Przemysław Kulak z Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

– Oprócz tego będziemy też tworzyć taki pionowy ogród. Będziemy nasadzać rośliny, które będą umieszczone w takich modułach, ustawianych jeden na drugim. Powstanie ściana z roślin. Przy okazji wykorzystamy również niezagospodarowaną od kilku lat wiatę przy tarasie – dodaje.

W powiecie lubińskim na zastrzyk pieniędzy mogą liczyć też członkowie stowarzyszenia Aktywni Ręszowianie, również z gminy Ścinawa. Ich projekt „Młodzież z Ręszowa do pracy jest gotowa!!!” otrzyma wsparcie w wysokości 2,6 tys. zł. Ostatnim beneficjentem programu Działaj lokalnie z naszych okolic jest Stowarzyszenie Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego Rudna, do którego trafi kwota 2,5 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizacje inicjatywy „Lokalnie dla środowiska i owadów zapylających”.

Pozostałe nagrodzone inicjatywy z naszego regionu:

  • Inicjatywa Działaj Lokalnie – mieszkańcy Mierzowic (gmina Prochowice); tytuł projektu: Inicjatywa Działaj Lokalnie – mieszkańcy Mierzowic; kwota dofinansowania: 5260 zł
  • Koło Gospodyń Wiejskich Wilków (gmina Głogów); tytuł projektu: „Zakochani w Wilkowie”; kwota dofinansowania: 4,5 tys. zł
  • Inicjatywa Działaj Lokalnie – Prochowice; tytuł projektu: “II Artystyczno-Rekreacyjne oblężenie Zamku w Prochowicach”; kwota dofinansowania: 3 tys. zł.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..