Opublikowany: śr, Mar 1st, 2017

Ścinawa chce zbudować strefę przemysłową

Ścinawa ratusz

Fot. UMiG Ścinawa

17 hektarów ma liczyć ścinawska Strefa Aktywności Gospodarczej. Gmina ubiega się o 5 mln dofinansowania, które ma posłużyć do uzbrojenia terenu, wybudowania dróg wewnętrznych i oświetlenia. Tak przygotowane grunty mają przyciągnąć uwagę potencjalnych inwestorów.

W ubiegłym roku gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania, o którą się ubiega to prawie 5 mln zł, czyli 85 procent wartości całej inwestycji. Wszystko wskazuje na to, że Ścinawa otrzyma środki finansowe na zaplanowane zadanie, co przybliża rozpoczęcie całego przedsięwzięcia związanego rozwojem przedsiębiorczości i uzbrojeniem strefy aktywności gospodarczej.

– Nasz wniosek przeszedł wszystkie oceny pozytywnie i już wiemy, że jest rekomendowany do dofinansowania – mówi Renata Jakubowska-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

strefa1Strefa ma powstać na terenie przy ulicy Legnickiej i Spacerowej w Ścinawie. Zaplanowane do uzbrojenia tereny to grunty gminne, nieużytki, zdegradowane obszary inwestycyjne, które tylko z zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego nazwane są terenami aktywności gospodarczej. Teraz jest szansa, że staną się terenami aktywności gospodarczej z prawdziwego zdarzenia. Atrakcyjność tych nieruchomości zwiększa okalająca je bocznica kolejowa.

– Myśląc o przedsiębiorcach tak naprawdę myślimy o mieszkańcach – podkreśla Dariusz Stasiak, dyrektor Departamentu Rozwoju w ścinawskim magistracie. – Jeżeli ten projekt wejdzie w życie i wszystko pójdzie po naszej myśli, zmniejszy się bezrobocie w tym regionie, a z pewnością w gminie – dodaje.

Źródło: UMiG Ścinawa

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..