Opublikowany: pon, Sty 14th, 2019

Dostali mandat, ale i tak jest bezpiecznie

Jeszcze dziś, a najpóźniej jutro, powinna się zakończyć kontrola lubińskiego escape roomu. Z dotychczas przeprowadzonych czynności, wynika już, że korzystanie z obiektu jest bezpieczne. Tymczasem kilka dni temu minister obrony narodowej Joachim Brudziński przyjął zmianę rozporządzenia ws. ochrony przeciwpożarowej budynków.

Jest już bezpiecznie

Osoby szukające rozrywki w escape roomie w Lubinie przy ul. Sportowej mogą być spokojne. Kontrola lokalu przeprowadzona przez strażaków w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej nie wykazała poważniejszych uchybień.  Część brakujących dokumentów, jak na przykład przedstawienie atestów na niektóre materiały znajdujące się na wyposażeniu obiektu jako trudno zapalne, została już dostarczona. – Pewne sytuacje wątpliwe zostały już wyjaśnione. Ze wszystkich pokoi jest zapewniona możliwość natychmiastowej ewakuacji. Wcześniej nie we wszystkich pomieszczeniach było to możliwe, ale zostało naprawione – mówi starszy brygadier Cezary Olbryś, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lubinie.
– Na tę chwilę nie ma nieprawidłowości, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Jeżeli chodzi o spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej obiekt będzie mógł funkcjonować – dodaje strażak.

Większych uchybień nie stwierdzili także pracownicy nadzoru budowlanego. – Jedynym zastrzeżeniem był brak okresowych kontroli obiektu, jeśli chodzi np. o instalacje gazowe, przewody kominowe i ogólne kontrole budowlane. Właściciel został już ukarany grzywną w postaci mandatu oraz wyznaczono mu terminy do usunięcia tych braków – informuje Wiesław Kozub z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubinie. – Oprócz tego nie zauważyliśmy żadnych nieprawidłowości, zarówno w stanie techniczny budynku jak i instalacjach. Nie ma powodów, żeby wprowadzać jakieś zakazy czy nakazy – dodaje inspektor.

Zmiana przepisów ws. ochrony przeciwpożarowej budynków

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Joachima Brudzińskiego, MSWiA przygotowało zmianę rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nowelizacja uszczegóławia przepisy ochrony przeciwpożarowej dotyczące ewakuacji w obiektach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze rozrywkowym. Chodzi o lokale, w których organizowane są gry lub zabawy, w trakcie których ich uczestnicy uwalniają się z zamkniętej przestrzeni lub w inny sposób ograniczona jest możliwość przemieszczania się tych uczestników.

Wskutek wprowadzonych zmian, właściciel, zarządca, użytkownik lub inny faktycznie władający takim obiektem lub jego częścią, powinien przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie oraz co najmniej raz na dwa lata, przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji ludzi w miejsce bezpieczne, na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, a także sprawdzenie spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Takiego sprawdzenia dokonuje się z udziałem rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub osób posiadających ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Przewidziano też, aby o sprawdzeniach oraz o ich wynikach informowany był właściwy miejscowo komendant powiatowy lub miejski Państwowej Straży Pożarnej. Na właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia takiego sprawdzenia – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia MSWiA. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów zostało w piątek (11 stycznia br.) podpisane przez szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego.

Kontrole escape roomów w całej Polsce 

Przypomnijmy, że po tragedii w Koszalinie Państwowa Straż Pożarna rozpoczęła kontrole obiektów typu escape room w całej Polsce. W ciągu kilku pierwszych dni po tym zdarzeniu strażacy skontrolowali 434 takie lokale. W trakcie kontroli stwierdzono ogółem prawie 1,6 tys. nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym prawie 600 w zakresie warunków ewakuacji. Łączna liczba escape roomów z nieprawidłowościami stanowiła około 87 proc. wszystkich skontrolowanych lokali. Dla 53 lokali wydano decyzje o zakazie ich eksploatacji, a w 40 przypadkach nałożono grzywny w drodze mandatu karnego.

Nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie w przypadku pożaru, niewłaściwej szerokości dróg ewakuacyjnych i braku ich oznakowania. W lokalach stwierdzano również m.in. brak gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz użytkowanie prowizorycznych instalacji np. elektrycznych i grzewczych.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..