Doposażą szkolne gabinety medyczne

Za kwotę prawie 9 tys. złotych zostaną zakupione sprzęty do gabinetów medycznych w złotoryjskich szkołach podstawowych. Miejscowy ratusz pozyskał środki na ten cel z dotacji budżetu państwa.

Dotacja w kwocie 8997 zł pochodzi z budżetu państwa i jest przeznaczona na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. W Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi dodatkowe fundusze posłużą do zakupu biurka oraz szafki kartotecznej przeznaczone do przechowywania dokumentacji, wagi medycznej ze wzrostomierzem, tablicy Snellena do badania ostrości wzroku oraz przenośnej apteczki pierwszej pomocy. Wszystko razem ma kosztować 6678 zł.

Doposażony zostanie także gabinet pielęgniarski w SP nr 3. Urząd planuje zakupić tam tablicę Snellena oraz nowy stolik zabiegowy i parawan.

Fot. zlotoryjska.pl

Dodaj komentarz