Dom po pożarze w Nowej Ziemi poczeka na remont

Niewielkim zainteresowaniem cieszył się pierwszy przetarg na remont wielorodzinnego budynku w Nowej Ziemi. Ofertę złożył bowiem tylko jeden wykonawca, jednakże cena, którą zaproponował, znacząco przewyższała możliwości finansowe zamawiającego. Urząd Gminy w Złotoryi ponowił więc ogłoszenie.

Pierwszy przetarg został ogłoszony ponad miesiąc temu. Więcej pisaliśmy o tym tutaj. Do sekretariatu Urzędu Gminy w Złotoryi wpłynęła tylko jedna oferta od firmy Budoprojekt ze Złotoryi. Wykonawca był gotów wyremontować budynek za kwotę prawie 1,75 mln zł, podczas gdy zamawiający jest w stanie przeznaczyć na ten cel około 166 tys. zł mniej.

Gmina nie rezygnuje z tej inwestycji i liczy, że drugi przetarg w tej sprawie zakończy się sukcesem. W zakres prac wchodzi całkowita odbudowa pierwszego i drugiego piętra budynku wraz ze wszystkimi instalacjami i wyposażeniem w stanie „pod klucz”. Powstać ma także nowa kotłownia, piony instalacyjne oraz przewody kominowe i wentylacyjne. Ponadto remont czeka również klatkę schodową. Wymienione zostaną też wszystkie okna w budynku.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w pierwszej kolejności zadecyduje cena, a następnie okres rękojmi za wady, który powinien wynosić co najmniej trzy lata. Prace powinny zostać zakończone w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy. Przed przystąpieniem do procedury przetargowej potencjalni wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 20 tys. złotych.  Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego do 20 marca godz. 10.

Przypomnijmy, że do tego tragicznego wydarzenia doszło w nocy z 19 na 20  września 2016 roku. W oddalonej o kilka kilometrów od Złotoryi wsi doszczętnie spaliła się cała konstrukcja dachu jednego z domów wielorodzinnych. Ewakuowano wówczas lokatorów z 22 mieszkań płonącego budynku. Większość z nich zmuszona była tymczasowo zamieszkać u swoich rodzin lub w lokalach zastępczych. Oprócz ogromnych strat  materialnych, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Fot. Zlotoryja112 via Facebook

Dodaj komentarz