Unia wspiera formę województwa

Przedstawiciele władz Dolnego Śląska odwiedzili Legnicę, by podsumować zrealizowane, także w mieście, inwestycje, których koszt w dużym stopniu pokryła Unia Europejska. Okazją do tego jest również wystawa "Dolny Śląsk w formie, którą można oglądać w sercu nadkaczawskiego miasta.
To, że Dolny Śląsk jest regionem przejściowym, a zatem zmierzającym na kolejny poziom rozwoju w Europie, wynika w dużej mierze z inwestycji zrealizowanych dzięki pieniądzom z Unii – zaznaczają samorządowcy. I deklarują, że wkład ten nadal będzie istotnie wpływał na rozwój województwa.
Po negocjacjach mamy kwotę prawie 1 700 000 000 zł. Jeżeli na to nałożymy jeszcze fundusz sprawiedliwej transformacji – to mamy ponad 2 200 000 000 euro dla dolnego śląska w przyszłym okresie programowania. – opowiada Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego.
Na terenie powiatu legnickiego wkład Unii w inwestycje zrealizowane za 340 mln zł to 210 mln. W samym mieście ze 150 mln wydanych na inwestycje wsparcie unijne wynosi ok. 60 proc.
To jest rzeczywiście wkład w rozwój dolnego śląska, ale też w rozwój naszego miasta. My nie tylko chcemy dorównać poziomem rozwoju regionu do regionów europejskich, ale chcemy też dorównać rozwojem miasta do najlepiej rozwiniętych miast w Polsce i w Europie. – dodaje Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy.
Legnica, zdaniem radnych województwa, jest doskonałym przykładem prężnego rozwoju polskich miast. Może być jednak jeszcze lepiej – deklarują.
Wierzę, że kolejna perspektywa, którą teraz wynegocjowaliśmy przyniesie jeszcze większe środki dla tego miasta, bo nie zapominajmy – jesteśmy w Legnicy. Legnica jest byłym miastem wojewódzkim i uważam, że to miasto zasługuje na dobry, solidny rozwój. – wypowiada się Piotr Karwan radny sejmiku dolnośląskiego.
Okazją do spotkania przedstawicieli sejmiku z włodarzem nadkaczawskiego miasta było otwarcie wystawy „Dolny Śląsk w formie”. Zebrane w jej ramach zdjęcia przybliżają miejsca, które odmieniły się właśnie dzięki wydatnemu wsparciu Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz