Dokończą remont drogi wojewódzkiej w Przemkowie

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pokryje w całości koszt remontu kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 328 w Przemkowie. O to wystarały się władze gminy, której nie stać na sfinansowanie inwestycji.

Będzie to kontynuacja zakończonego w zeszłym roku remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i chodnika – od dawnego dworca PKP Przemków-Odlewnia do skrzyżowania ul. Kolejowej i Łąkowej oraz remontu chodników od ul. Plac Wolności do skrzyżowania ul. Fabrycznej i Strumykowej. Wtedy też burmistrz gminy wystąpił do dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w budżecie na 2018 r. remontu pozostałych odcinków chodnika o długości ok. 1400 m. Potem ponowił prośbę podkreślając, że gmina nie ma możliwości partycypowania w kosztach tej inwestycji.

– Powodem tego jest realizacja programu postępowania naprawczego – wyjaśnia burmistrz Jerzy Szczupak.

Po wielu rozmowach, przy wsparciu radnej powiatowej Wandy Żuchowskiej, zapadła pozytywna dla gminy decyzja. Jeszcze w tym roku powstanie nowa droga na pozostałym odcinku DW nr 328 – w kierunku centrum miasta. Wykonawcą robót będzie głogowska firma. W ramach prac wykonany zostanie remont nawierzchni na odcinku blisko 1000 m oraz chodników o łącznej długości ponad 1400 m. Wartość planowanej inwestycji sięga ponad 2,7 mln zł brutto. Jej koszt w całości pokryje Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Prace mają potrwać do 31 sierpnia. Dodatkowo, ze sfrezowanej nawierzchni wykonane zostanie pobocze na odcinku ponad 1900 m, od granicy województwa lubuskiego w stronę ul. Wielkie Piece.

Fot. UM Przemków

Dodaj komentarz