Opublikowany: wt, Sty 21st, 2020

Dofinansują remonty zabytków. Ratusz czeka na wnioski

Do końca stycznia legnicki ratusz prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji do prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Chodzi o obiekty wpisane do rejestru zabytków lub do ewidencji gminnej. Dokumenty należy składać w kancelarii urzędu.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne albo inne jednostki organizacyjne, posiadające tytuł prawny do zabytku. Jej wysokość wynosi do 80 proc. nakładów koniecznych na zrealizowanie prac. Dofinansowanie przyznaje Rada Miejska na wniosek prezydenta Legnicy.

Zasady udzielania dotacji oraz informacje o niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku, zawiera uchwała Rady Miejskiej z 24 września 2018, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy w zakładce miejski konserwator zabytków.

Informacje można również otrzymać w biurze miejskiego konserwatora zabytków – Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pok. nr 328 (III piętro), tel. 76 72 12 351 lub w kancelarii UM, pl. Słowiański 8, pok. nr 5.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miasto przeznaczyło na dotacje dla legnickich zabytków 200 tys. zł. Otrzymały je parafie św. Jacka i św. Trójcy na remonty dachów w tych kościołach, parafia św. Jana Chrzciciela na konserwację i restaurację malowideł ściennych w Mauzoleum Piastów oraz wspólnota mieszkaniowa zarządzająca secesyjną kamienicą „Villa Martha” przy ul. Sejmowej. W 2019 roku zakończono, dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta, renowację frontowej ściany siedziby Cechu Rzemiosł Różnych w Rynku.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..