Dofinansowanie czeka w Legnickim Polu

Już po weekendzie, 4 czerwca, mieszkańcy gminy Legnickie Pole będą mogli składać wnioski o dofinansowanie na unowocześnienie systemu ogrzewania. Maksymalna kwota wsparcia w programie realizowanym przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu to 50 proc.

Jak przypominają urzędnicy, dotacja należy się wyłącznie mieszkańcom nieruchomości na terenie gminy, o ile spełnią oni wymagania określone w regulaminie udzielania dotacji celowych ze środków gminnych. Mowa o programie „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”, wspieranego przez wrocławski WFOŚiGW. Wsparie do 50 proc. może trafić do mieszkańców, w zależności od ich sytuacji lokalowej. Górne limity to:

– dla domu jednorodzinnego 20 000zł (zwrot do 10 tys. zł)
– dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 14 000zł (zwrot do 7 tys. zł)
– w przypadku kotłowni wspólnej 8 000zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni (zwrot do 4 tys. zł na każde mieszkanie zasilane z tej kotłowni).

– O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w zakresie wymiany instalacji cieplnej, które dokonają wymiany starego źródła ciepła na paliwa stałe lub biomasę na: kotły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem, kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012), włączenie do sieci cieplnych, OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasilaniu źródła – wyliczają przedstawiciele urzędu.

Podstawą do starania się o dofinansowanie jest wypełnienie wymaganych wniosków i złożenie ich w urzędzie gminy. Później dokumenty trafią do WFOŚiGW. Gwarancji na przydzielenie gminie pieniędzy na ten cel nie ma – zaznaczają urzędnicy. Budżet na to zadanie jest ograniczony, w dodatku wsparcie będzie się należeć wyłącznie w przypadku zadań zakończonych do 30 września br. O przydzieleniu pieniędzy ma decydować data złożenia wniosku.

Wnioski już dziś można pobrać w urzędzie przy ul. Dientzenhofera 1 w Legnickim Polu, a także w wersji elektronicznej na jego internetowej stronie. Szczegółowych informacji udzielają urzędnicy pod nrem tel. 768582847.

Dodaj komentarz