Dobre wyniki LGD Partnerstwa Kaczawskiego

Z kwoty ponad 9 mln zł, jaką udało się uzyskać w ubiegłorocznych naborach, na prawie 8 mln zł zostały podpisane umowy z wybranymi beneficjentami – taki wynik to powód do zadowolenia dla członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Kaczawskie, która właśnie podsumowała 2018 r. pod kątem finansowym.

W pensjonacie „Pod Gruszą” w Starej Kraśnicy odbył się warsztat refleksyjny, zorganizowany przez stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”. Celem spotkania było podsumowanie minionego roku pod kątem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.

W warsztacie wzięło udział łącznie 18 osób. Moderatorem warsztatów był Mariusz Wachowicz z Warszawy, socjolog, specjalizujący się w ewaluacji oraz projektach dotyczących satysfakcji, a także w badaniach organizacji oraz badaniach służących budowaniu dokumentów strategicznych. Podczas spotkania poruszono wiele ważnych tematów, m.in.: realizacja finansowa i rzeczowa Lokalnej Strategii Rozwoju, jakość wybranych projektów, zastosowane kryteria wyboru operacji, przyjęty system wskaźników, procedury naboru, wyboru i realizacji projektów, skuteczność działania biura LGD i inne.

– Podsumowując pierwszy kamień milowy, tj. pierwszy etap realizacji naszej strategii, możemy pochwalić się bardzo wysokim poziomem wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latach 2016-2018 – mówi Marta Cieślak, pracownik biura LGD.

Okazuje się, że z 9,05 mln zł, które zostały przeznaczone w poszczególnych naborach w tym okresie, aż na 7,8 mln zł podpisano umowy w wybranymi beneficjentami, co daje zakontraktowanych środków aż ponad 86 procent. Równie korzystnie wygląda poziom osiągnięcia wskaźników z poszczególnych celów i przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016-2018.

– Z 14 wskaźników aż 12 mamy osiągnięte na poziomie stu procent, a tylko dwa z nich na poziomie odpowiednio 77,8 proc. oraz 93,8 proc. i wynikają tylko i wyłącznie z faktu przedłużającej się weryfikacji wniosków w urzędzie marszałkowskim – dodaje.

Ponadto zaplanowane w wysokości 4,9 mln zł środki finansowe z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR wykorzystano na poziomie 3,8 mln zł, co daje równie wysoką wartość – 77,7 proc. planu.

– Realizując w tak wysokim stopniu wskaźniki finansowe i rzeczowe zaplanowane w strategii nasze stowarzyszenie spełnia wszystkie wymogi, aby starać się o bonus zagwarantowany umowie ramowej, który pozwala na wnioskowanie o max. 60 proc. dotychczas pozyskanych środków na wdrażanie LSR. W naszej sytuacji daje to kwotę dodatkowych nawet 6 mln zł na rozwój przedsiębiorczości w Krainie Wygasłych Wulkanów. Jednakże z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski już dziś wiemy, że fundusze przeznaczone na dodatkowe premie dla LGD są bardzo małe bo sięgają około 60-80 mln zł na cały kraj. Już dziś wiadomo, że na 330 LGD w kraju około stu spełniło warunek nagrody, z czego w województwie dolnośląskim na 17 LGD tylko 8, w tym także my – tłumaczy Marta Cieślak.

Fot. LGD Partnerstwo Kaczawskie

Dodaj komentarz