Dlaczego gmina Polkowice chce odkupić działki?

Właściciele dróg lub gruntów przeznaczonych pod drogi, którzy chcieliby sprzedać albo nieodpłatnie przekazać swoje działki na rzecz gminy, mogą składać wnioski.

Działki te zostaną wciągnięte do gminnego zasobu i przeznaczone pod budowę dróg. Wnioski można składać przez cały rok. Raz w roku, we wrześniu, specjalna komisja będzie je rozpatrywać.

– Gmina Polkowice musi się rozwijać we wszystkich kierunkach – wyjaśnia burmistrz Łukasz Puźniecki. – Inwestujemy w infrastrukturę drogową, która musi być spójna i bezpieczna. Na podstawie złożonych wniosków przeanalizujemy możliwości budowy nowych dróg oraz przebudowy istniejących – dodaje.

Do zasobu gminnego nabywane będą m.in. drogi wewnętrzne, które zapewniają dojazd do minimum pięciu działek i nieruchomości, które są przedłużeniem lub uzupełnieniem istniejących dróg. Co ważne, gmina odkupi te działki, które „nie są obciążone obowiązkami i prawami na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem służebności drogi koniecznej do przesyłu”. Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości w urzędzie gminy, tel. 76 84 74 128.

Źródło: UG Polkowice/Fot. UR

Dodaj komentarz