Czy warto już teraz walczyć o odwiborowanie kredytu?

-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />Obecnie coraz głośniej jest o wskaźniku WIBOR, który drastycznie wpływać może na wysokość rat kredytu. Od jesieni 2021 do końca 2022 roku, wraz ze wzrostem stóp procentowych rósł także WIBOR, co znacznie odczuli kredytobiorcy. Pojawiło się zatem pytanie – czy można uniknąć problemów, związanych ze wzrostem tego wskaźnika? Jeżeli tak, to jakie kroki należy podjąć? Chociaż nie nastąpiła jeszcze gwałtowna fala pozwów związanych z usunięciem WIBOR-u z umowy kredytowej, wiele osób zaczęło podejmować kroki do ustalenia wprowadzenia modyfikacji. Co powinien zrobić kredytobiorca, aby uniknąć rosnących rat kredytu?

  1. Czym tak naprawdę jest WIBOR?
  2. Jakie są teoretyczne efekty usunięcia WIBOR-u z kredytu?
  3. Kto może złożyć pozew o WIBOR?
  4. Jak zacząć starania o usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej?

Jednak czym tak naprawdę jest WIBOR i jakie skutki może mieć usunięcie go z umowy kredytowej? Jak się do tego zabrać? Spróbujmy dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czym tak naprawdę jest WIBOR?

WIBOR to akronim od słów „Warsaw Interbank Offered Rate”. Jest to wskaźnik, który wylicza się codziennie poprzez uśrednienie stawki procentowej, w jakiej największe banki komercyjne udzielają innym bankom pożyczek. WIBOR-u używa się także do obliczenia oprocentowania kredytów. W tym celu jednak wykorzystywany jest określony wariant wskaźniku, czyli średnia stawki procentowej z danego okresu czasu, na przykład z sześciu miesięcy (6M to WIBOR półroczny, analogicznie 3M to WIBOR kwartalny itd.). Podobnie jak stopy procentowe, które ustala Rada Polityki Pieniężnej, WIBOR ma ogromny wpływ na kredyty detaliczne, ale także kredyty hipoteczne udzielane klientom przez banki. W praktyce oznacza to, że wraz ze wzrostem tego wskaźnika, drastycznie wzrastają także raty kredytowe. Nie dotyczy to jednak wszystkich umów – jedynie tych, które mają zapisane oprocentowanie zmienne.

Jakie są teoretyczne efekty usunięcia WIBOR-u z kredytu?

Laikowi wydawać się może, że WIBOR to jedynie problem z podwyżką rat, jakie należy spłacać po zaciągnięciu kredytu. To jednak nie wszystko. Wiele osób zwraca uwagę na to, że banki, które udzieliły kredytu opartego na oprocentowaniu zmiennym zrzuciły cały problem, związany z rosnącą inflacją, wzrostem stóp procentowych na klienta, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności i straty. To, co dla kredytobiorcy jest zatem rujnujące, dla banku jest szansą na większy zarobek. Ponadto to właśnie banki ustalają wskaźnik WIBOR, co oznacza, że mogą manipulować jego poziomem na swoją korzyść. Taka postawa jest jednak niedopuszczalna i w oczywisty sposób budzi duży sprzeciw konsumentów. Z tego powodu kredytobiorcy walczą o usunięcie wskaźnika WIBOR z podpisanej umowy. Jeżeli udaje im się to osiągnąć, nastąpić może kilka rzeczy. Po pierwsze, możliwe jest usunięcie WIBOR-u z umowy. W rezultacie powinna nastąpić obniżka rat. Po drugie, możliwe jest nawet unieważnienie całej umowy kredytowej. W takiej sytuacji kredytobiorca musi zwrócić wyłącznie to, co otrzymał od banku. Możliwe jest także uzyskanie od banku nadpłaty.

Kto może złożyć pozew o WIBOR?

Proces o WIBOR to działanie, jakie powinny rozważyć wszystkie osoby, które mają problem z gwałtownym wzrostem rat zaciągniętego kredytu o zmiennym oprocentowaniu. Konieczne jest jednak, aby sprawdzić, czy w konkretnym, indywidualnym przypadku faktycznie jest to możliwe, ponieważ wzrost rat nie jest jednoznaczną przesłanką do ubiegania się o usunięcie WIBOR-u. Z tego powodu należy zapoznać się ze szczegółami podpisanej umowy i wszystkich załączników. Umowa musi być w oczywisty sposób niekorzystna, może na przykład nie zawierać informacji na temat ryzyka, jakie niesie ze sobą zmienne oprocentowanie. Wszystkie kontrakty, które nie dotyczą kredytu o oprocentowaniu zmiennym nie dają możliwości złożenia pozwu o WIBOR.

Jak zacząć starania o usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej?

Złożenie pozwu o WIBOR wymaga rzetelnego przeanalizowania dokumentów i starannego przygotowania. Z tego powodu zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalistów w tym zakresie. Dobra kancelaria prawna Wrocław to szansa na pozytywne rozpatrzenie sprawy o WIBOR. Dzięki starannej weryfikacji umowy kredytowej prawnik może wychwycić klauzule abuzywne, co więcej, pomaga on w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, a podczas rozprawy jest godnym reprezentantem w sądzie. Z tego powodu, zanim rozpocznie się przygotowywanie pozwów, warto zasięgnąć porady pracownika kancelarii prawnej.

Rozpocząć walkę o tzw. „odwibrowanie” umowy kredytowej można już dzisiaj, i chociaż jeszcze nie można mówić o masowym pozywaniu banków, być może do takiej sytuacji dojdzie. Z tego powodu każdy kredytobiorca, który w swojej umowie kredytowej ma wpisane oprocentowanie zmienne powinien zatem śledzić sytuację związaną z usuwaniem WIBOR-u z umów. Sytuacja wciąż się rozwija, a podjęcie odpowiedniej decyzji w kluczowym momencie może mieć kolosalne znaczenie dla sytuacji finansowej jednostki. Najważniejsze jest jednak, aby pamiętać, że próba pozwania banku bez wsparcia dobrego prawnika w obecnej chwili jest nierozsądna – wszelkie kroki warto zatem skonsultować ze specjalistą, który może pomóc w walce o usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej.

Dodaj komentarz