Czy w Legnicy powstanie „rada rowerowa”?

Miłośnicy przejażdżek na dwukołowcach chcą, by w mieście powstała rada, która będzie w ich imieniu m.in. opiniować projekty dotyczące budowy nowych ścieżek rowerowych. Taka propozycja padła podczas spotkania Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. Niebawem na biurko prezydenta ma trafić formalny wniosek w tej sprawie.

W ciągu ostatnich czterech lat w Legnicy powstało w sumie 1,2 km nowych dróg. W tym czasie wyremontowano 7 km istniejących ulic. Blado wypada przy tym statystyka, która najbardziej interesuje zwolenników dwukołowców: od 2013 do 2016 r. w mieście przybyło tylko 4,8 km ścieżek rowerowych. To martwi legnickich rowerzystów.

– Dobrych 10 lat temu miasto zobowiązało się, że przy okazji każdego remontu drogi będzie tworzyć ścieżki rowerową. Dane Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy pokazują, że tak nie jest. Dobry przykład to remont Chojnowskiej, który przeprowadzono bez uwzględnienia ruchu rowerowego. W efekcie rowerzyści nie mają drogi wyjazdowej z Legnicy w tamtym kierunku, a przecież są też boczne drogi, którymi można poprowadzić ścieżki – argumentuje Robert Pirecki, prezes Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Ekorama-Legnica.

Robert Pirecki

To właśnie jego stowarzyszenie jest inicjatorem powołania do życia tzw. rady rowerowej. Czym miałaby się ona zajmować? – Opiniowaniem projektów budowy nowych ścieżek rowerowych, wskazywaniem możliwych połączeń między nimi, koordynowaniem działań skierowanych do naszej społeczności. Nie ukrywam, że także wskazywaniem niedociągnięć w tym zakresie – wylicza Pirecki. – Propozycję przedstawiliśmy Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego i spotkała się ona z aprobatą. Na razie czekamy jednak na sformalizowanie wniosku do prezydenta – zaznacza.

W skład nowej rady mieliby wchodzić przedstawiciele: komunikacji miejskiej (MPK, ale i np. taksówkarzy), środowiska rowerowego (także z kilku nieformalnych grup działających w Legnicy) czy działkowców. Łącznikiem między radą a magistratem miałby także stać się w niej inspektor rowerowy, którego miasto już po raz czwarty szuka, ogłaszając konkurs na to stanowisko (Poszukiwania inspektora rowerowego trwają).

Dodaj komentarz