Czy do gmin Kotla i Świerzawa będzie dostarczany gaz?

Jest spora szansa, że do dwóch gmin z naszego regionu zostanie doprowadzony gaz. Nie z rurociągów, ale ze specjalnych stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG). Po podpisaniu w marcu listów intencyjnych w tej sprawie, strony ustaliły już pewne działania.

Przypomnijmy, w marcu ubiegłego roku wiele gmin w Polsce podpisało listy intencyjne w sprawie dystrybucji gazu z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG. Wśród nich znalazły się także dwie gminy z naszego regionu: Kotla (powiat głogowski) i Świerzawa (powiat złotoryjski). Zastosowanie tego typu rozwiązania umożliwia dostawy gazu do odbiorców z „punktowego” źródła zasilania umieszczonego w dowolnym miejscu. Koncepcja polega na gazyfikacji obszaru za pośrednictwem lokalnej sieci gazowej, dla której źródłem ciśnienia jest „wyspowa” stacja regazyfikacji LNG, do której skroplony gaz dowożony jest w cysternach. Obecnie na Dolnym Śląsku znajdują się dwa tego typu obiekty, w gminach Mieroszów i Świętoszów.

– Budowa stacji pozwala uniknąć kładzenia wielu kilometrów rurociągów, co w małych gminach było nieopłacalne – informuje Anna Marcinkowska z Referatu Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Kotla. – Taka inwestycja pozwoliłaby samorządowi osiągnąć duże korzyści dla rozwoju gospodarki, a także dla indywidualnych odbiorców – dodaje. Realizacja tej inwestycji miała zależeć od analiz ekonomicznych i badań warunków technicznych przeprowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa.

Jak zatem wygląda sytuacja po ponad dziewięciu miesiącach od podpisania listów intencyjnych przez zainteresowane gminy? – W przypadku gminy Świerzawa odbyło się spotkanie z burmistrzem Józefem Kołczem, który zobowiązał się do przekazania PSG  szczegółowych informacji dotyczących przyłączanych obiektów. Dodatkowo do końca drugiego kwartału 2018 r. przewidziane są spotkania z mieszkańcami i zebranie ankiet  w celu skompletowania danych – informuje Artur Michniewicz, rzecznik prasowy PSG.

– Z kolei dla gminy Kotla, która jest  ujęta w  planie inwestycyjnym na lata 2018-2020, PSG przygotowuje harmonogram spotkań z dużymi podmiotami gospodarczymi. Ich celem jest  ustalenie  realnego zapotrzebowania na paliwo gazowe w tej gminie. Zebranie tych danych będzie podstawą do podjęcia przez spółkę kolejnych decyzji – dodaje.

Mieszkańcom opisywanych gmin pozostaje więc uzbroić się jeszcze w cierpliwość i czekać na zakończenie wszystkich procedur.

Dodaj komentarz