Czekają na kandydatów do służby

Zainteresowani służbą w Policji mogą przyjść w czwartek, 21 marca, do polkowickiej komendy przy ul. Legnickiej 15.

Od godz. 8 do 15 czekać na nich będzie pracownik Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 305), który udzieli informacji na temat procedury kwalifikacyjnej. Można też będzie pobrać kwestionariusz osobowy kandydata do służby, a także złożyć dokumenty.

Przypominamy, że służbę w Policji może pełnić osoba, która posiada polskie obywatelstwo, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ma pełne prawa publiczne i co najmniej średnie wykształcenie. Ważna jest również zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych. Każdego z kandydatów czeka m.in. test sprawności fizycznej.

Fot. UR

Dodaj komentarz

*

code