Ćwiczyli, jak zapobiegać kryzysom

Ponad 1000 osób wzięło udział w dwudniowych ćwiczeniach z zakresu obronności i zapobiegania kryzysom pn. „Październik 2019”, zorganizowanych w połowie tygodnia w kilku miejscowościach powiatu polkowickiego.

Koordynatorem wszystkich działań było Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Pierwszego dnia w pięciu gminach odbywały się ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych – informuje Artur Ciupa, szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. – Jednocześnie obywały się treningi w ramach Stałego Dyżuru zarówno w starostwie, jak i w poszczególnych Gminnych Centrach Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia teoretyczne miały za zadanie analizę pracy systemu reagowania w sytuacji podniesienia gotowości obronnej państwa.

Z kolei przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie szkolił pracowników  administracyjnych z zakresu przeprowadzania Stałego Dyżuru.

W drugim dniu ćwiczenia praktyczne odbyły się w Grębocicach, gdzie ewakuowano uczniów oraz personel szkoły podstawowej. Scenariusz zakładał atak terrorystyczny i wzięcie przebywających tam osób jako zakładników.

– Do akcji wkroczyła Nieetatowa Grupa Realizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Funkcjonariusze odbili zakładników, zatrzymali sprawców i zapewnili bezpieczeństwo pozostałym służbom, które musiały udzielić pomocy osobom poszkodowanym – dodaje sierż.szt. Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP w Polkowicach.

Kolejnym zadaniem podczas ćwiczeń było zabezpieczenie zabytków na wypadek działań zbrojnych. Akcja została przeprowadzona na terenie Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marcina w Grębocicach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, na wieży kościoła wywieszono flagę, znak zgodny z „Konwencją haską”. Ćwiczono też zabezpieczenie elementów zabytkowych tj. cennych barokowych ornatów i kielicha.

Takie ćwiczenia powiat polkowicki realizuje cyklicznie.

– Ważne jest, aby w obliczu dzisiejszych realnych zagrożeń, czy to przez klęski i kataklizmy naturalne, czy działania ludzkie, umieć prawidłowo reagować – podsumował dwudniowe ćwiczenia Kamil Ciupak, starosta polkowicki. – Działania pokazują, jak ważna jest koordynacja wszystkich służ. Wiele potrafimy, jednak nasza wiedza w tym zakresie musi być stale poddawana weryfikacji i doskonaleniu, tak by w sytuacji realnego zagrożenia reagować automatycznie, opierając się na wypracowanych schematach.

Źródło: Powiat Polkowicki/KPP Polkowice

Dodaj komentarz

*

code