Co to jest rozdzielnica siłowa?

Rozdzielnica elektryczna stanowi element układu elektroenergetycznego, pełniąc różne funkcje, przy czym jej główną rolą jest rozdział, przetwarzanie i przesył energii elektrycznej pomiędzy obwodami i podsystemami przy zachowaniu bezpieczeństwa. Jednocześnie rozdzielnice zabezpieczają obwody elektryczne przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami. Dzięki dużej funkcjonalności, rozdzielnice elektryczne znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w instalacjach domowych.

Co to jest rozdzielnica elektryczna?

Energia elektryczna wykorzystywana jest obecnie niemal wszędzie, a dla jej prawidłowego przepływu oraz bezpiecznego działania urządzeń niezbędne są odpowiednie akcesoria. Rozdzielnica elektryczna rozdziela prąd do obwodów zasilających poszczególne urządzenia. W rozdzielnicach montowane są aparaty rozdzielcze, które umożliwiają odpowiednie rozmieszczenie, odseparowanie i zabezpieczenie obwodów elektrycznych przed zniszczeniem. Rozdzielnica elektryczna przypomina skrzynkę, najczęściej wykonaną z trwałej, wytrzymałej blachy stalowej, która chroni obwody przed zapyleniem, wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa rozdzielnice elektryczne wyposażone są w wyłączniki, które odcinają dopływ prądu w przypadku awarii.

Szeroka oferta rozdzielnic siłowych dostępna jest na https://www.bricoman.pl/elektryka-oswietlenie/rozdzielnice-budowlane-osprzet-silowy/rozdzielnice-budowlane

Jakie są rodzaje rozdzielnic elektrycznych?

Rozdzielnice elektryczne dzielą się na kilka kategorii w zależności od konstrukcji, funkcji w sieci elektroenergetycznej, miejsca zamontowania, sposobu zamontowania, możliwości przemieszczania, dostępu i możliwości obsługi oraz napięcia znamionowego. W konstrukcji wyróżnia się rozdzielnice tablicowe, skrzynkowe i szafowe. Funkcje obejmują rozdzielnice oddziałowe główne, podrozdzielnice, rozdzielnice manewrowo-stycznikowe, siłowe oraz oświetlenia. Miejsca zamontowania dzielą je na rozdzielnice wnętrzowe i napowietrzne, a sposób zamontowania na podtynkowe, natynkowe i wolnostojące. Rozdzielnice mogą być stacjonarne lub ruchome, a dostęp i możliwość obsługi obejmuje obsługę jednostronną oraz dwustronną. Sposób montażu aparatów elektrycznych w torze prądowym pola rozdzielnicy dzieli je na jednoczłonowe i dwuczłonowe. Napięcie znamionowe klasyfikuje je jako rozdzielnice niskiego napięcia (nn), średniego napięcia (Sn), wysokiego napięcia (Wn) oraz najwyższych napięć (Nn).

Do czego wykorzystuje się rozdzielnice elektryczne?

Dzięki swojej funkcjonalności rozdzielnice elektryczne, zarówno podtynkowe, natynkowe, jak i wolnostojące, znajdują szerokie zastosowanie w układach elektroenergetycznych. Niezależnie od specyfiki pełnionej funkcji, każda z nich jest istotna dla pracy układu, co sprawia, że korzystanie z prądu w instalacjach przemysłowych i domowych byłoby niemożliwe bez rozdzielnic elektrycznych. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie prąd doprowadzany jest do wielu pomieszczeń, chroniąc instalacje przed przepaleniem i zapobiegając pożarom. Rozdzielnica elektryczna znajduje zastosowanie w łączeniu, rozdzielaniu i przerywaniu obwodów elektrycznych, regulowaniu parametrów energii elektrycznej, dokonywaniu pomiarów oraz zarządzaniu pracą urządzeń sterowniczych. Są to elementy niezbędne dla prawidłowej pracy układów elektroenergetycznych i dla bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej.

Dodaj komentarz