Chocianów zaciska pasa i uzupełnia tarczę antykryzysową

Władze Chocianowa przedstawiły swój plan wsparcia lokalnych przedsiębiorców. Mieszkańcy muszą się liczyć z tym, że w tym roku nie będzie pieniędzy na publiczną rozrywkę.

– Będziemy musieli zweryfikować wszystkie plany wydatkowe naszego budżetu – oznajmił burmistrz Chocianowa Tomasz Kulczyński.

Już teraz wiadomo, że gmina nie będzie organizować wydarzeń kulturalnych i sportowych dostępnych dla szerokiej publiczności. Mieszkańcy muszą zatem pogodzić się z tym, że nie wezmą udziału m.in. w Święcie Jagody, Traktoriadzie czy Biegu Niepodległości.

W najbliższych planach jest łączenie gminnych instytucji, w tym Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

– Będę rekomendował radzie połączenie PWK z MZGKiM, żeby była to jedna silna i zwarta jednostka, która w razie czego jest w stanie zapewnić mieszkańcom niezbędne potrzeby takie jak zarządzanie czystością w mieście oraz dostawy wody, żeby to wszystko było skoordynowane – zapowiada Kulczyński.  – Będę też proponował zmniejszenie wynagrodzenia członkom rady nadzorczej.

W chocianowskim kalendarzu w tym roku zabraknie Święta Jagody (fot. archiwum)

Połączone mają zostać także Regionalne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, w której dodatkowo coraz więcej tytułów będzie miało postać e-booków i audiobooków. To też ma przynieść oszczędności.

Kryzys wywołany epidemią oznacza też koniec gminnej spółki Stal Chocianów. Klub sportowy będzie zarządzany przez stowarzyszenie.

W gminnej kasie pozostanie też część środków, które w tym roku miały być wydane na bezpłatną komunikację. Z powodu zagrożenia epidemicznego kursy autobusów Lubińskich Przewozów Pasażerskich zostały zawieszone do odwołania. Władze gminy analizują możliwości utworzenia własnej komunikacji.

Zaoszczędzone pieniądze samorząd obiecuje przeznaczyć na pomoc miejscowym przedsiębiorcom. Przygotowany dla nich pakiet przewiduje m.in. renegocjacje wysokości lub nawet umorzenie czynszu dzierżawnego za lokal lub grunt stanowiący własność gminy za kwiecień, maj i czerwiec (dla mikro- i małych przedsiębiorców, na ich wniosek). Firmy mogą też ubiegać się o odroczenie i rozłożenie na raty podatku od nieruchomości za II kwartał tego roku oraz o odroczenie do maksymalnie 15 grudnia podatków od środków transportowych za ten rok.

– Udzielenie wskazanej pomocy jest uzależnione od złożenia wniosku razem z wymaganymi dokumentami – podkreśla skarbnik gminy Stanisława Potoczna. – W stosunku do poszczególnych przedsiębiorców podstawą decyzji będzie szczegółowa analiza sytuacji, wpływ udzielonej pomocy na interes publiczny i przedsiębiorcy oraz poziom pomocy publicznej otrzymanej w ciągu trzech kolejnych​ lat, licząc od daty złożenia wniosku o zastosowanie ulgi. Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie – dodaje.

Oprócz tego wszystkie jednostki organizacyjne gminy będą dokonywać płatności za niektóre faktury wystawione przez  przedsiębiorców bez stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Dotyczy to dokumentów opiewających na kwotę do 15 tys. zł brutto, złożonych do zapłaty od 1 kwietnia. Udogodnienie nie będzie stosowane do faktur powyżej 15 tysięcy złotych brutto, które dotyczą towarów i usług wrażliwych jak paliwo, stal, węgiel, aparaty telefoniczne i tablety czy usługi budowlane, przy których prawo zabrania zrezygnowania z podzielonej płatności.

Dodaj komentarz

*

code