Chocianów z dwoma budżetami

Radni gminy Chocianów uchwalili budżet na 2018 rok. Nowością w przyszłym roku będzie budżet obywatelski.

Planowane dochody gminy Chocianów w 2018 roku mają wynieść ponad 46 milionów złotych, a wydatki – 47 milionów. Źródłem pokrycia deficytu będą wyemitowane papiery wartościowe. Najwięcej samorząd wyda na oświatę.

– Wydatki opiewają w sumie na ponad 17 milionów złotych, z czego tylko 7,8 milionów złotych wynosi subwencja oświatowa – mówi Franciszek Skibicki, burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. – Nasze szkoły funkcjonują na naprawdę wysokim poziomie, a rozwój naszych dzieci jest dla nas najważniejszy. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w okolicy, które mają placówki szkolne i przedszkolne na terenach wiejskich. Dzięki dopłacie z gminnego budżetu, każdy uczeń ma zapewnione pełnowartościowe posiłki, a rodzice ponoszą tylko koszty zakupów produktów spożywczych.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycji jest m.in. przebudowa dachu szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szlarach Dolnych, uszkodzonego podczas wichury. Naprawa będzie kosztować gminę 180 tysięcy złotych. Nowe zadaszenie pojawi się też na miejskim stadionie, w ramach końcowego etapu modernizacji obiektu. Gmina planuje też budowę oświetlenia parkowego, placów zabaw oraz miejsc postojowych przy ul. 3- go Maja i na osiedlu Wesoła w Chocianowie. Ponadto, zakończona zostanie pływalnia „Dolnośląski Delfinek”. Kolejne inwestycje dotyczą m.in. infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej oraz projektu „Chocianowskie Mieszkania Plus”.

– To jest budżet przetrwania – ocenia radny Krzysztof Kowalczyk. – Nie przewiduje się nowych inwestycji, tylko dokończenie starych zadań, w dodatku w oparciu o kredyty i obligacje.

Nowością w przyszłym roku będzie budżet obywatelski. To szansa dla mieszkańców gminy na realizację własnych projektów, jak np. budowa chodników czy dróg. Na ten cel gmina przeznaczy 50 tysięcy złotych.

– Budżet obywatelski tworzymy po raz pierwszy w historii naszego samorządu i liczymy na zaangażowanie mieszkańców – dodaje burmistrz Skibicki. – Wiem, że nasi mieszkańcy mają mnóstwo pomysłów związanych z organizacją przestrzeni publicznej.

Niedługo opracowane zostaną zasady zgłaszania i przeprowadzania weryfikacji projektów.

Radni ustalili też stawki ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w akcjach. Do tej pory druhowie dostawali 14 zł za godzinę akcji oraz 7 złotych za udział w szkoleniu i były to jedne z najniższych kwot w powiecie polkowickim. W przyszłym roku dostaną, analogicznie: 22 i 11 złotych. W sumie, na OSP zaplanowano ponad 250 tysięcy złotych. Poza ekwiwalentem pieniądze te przeznaczone zostaną na utrzymanie remiz i sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Dodaj komentarz