CHOCIANÓW. Sieć wodociągowa dotrze do Rakowa?

UM_CHOC2W sierpniu Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne w Chocianowie zamierza starać się o zewnętrzne dofinansowanie na wykonanie największej, jak do tej pory, inwestycji – budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Rakowa. Jej koszt szacuje się na ponad milion złotych. W planach jest wybudowanie 4573 mb sieci wodociągowej wraz z dwudziestoma hydrantami, dla zabezpieczenia przeciwpożarowego.

– Warto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem tej inwestycji spółka musi przygotować stację, z której dostarczana będzie woda – informuje Paweł Najdek, prezes PWK. – Dotyczy to mieszkańców wsi Trzebnice, Chocianowiec, Żabice i Ogrodzisko – dodaje.  

W tym celu, do końca września, stacja zostanie zmodernizowana za około 100 tys. zł.

Jest to kolejny etap inwestycyjny gminy Chocianów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W zeszłym roku Przedsiębiorstwo przeznaczyło milion złotych na remonty, modernizację i rozbudowanie 1879 metrów bieżących sieci wodociągowych, a także 1389 metrów bieżących sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy.

UR/ŹRÓDŁO: UM CHOCIANÓW/FOT. UR

Dodaj komentarz