Chcą zdobyć unijne fundusze na ograniczenie niskiej emisji

Przedstawiciele ośmiu samorządów z powiatów polkowickiego i głogowskiego podpisali  Umowę Partnerską dotyczącą projektu w ramach programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.

Inicjatorem partnerstwa był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, który zaprosił do współpracy m.in. prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza.

– Wstępne deklaracje działań obu samorządowców na rzecz pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na ograniczanie niskiej emisji zachęciły kolejne gminy, które dołączyły do pracy nad tym przedsięwzięciem – informuje Roman Tomczak, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice. – Tym samym zwiększały się szanse na realizację programu.

W partnerstwie powiat polkowicki reprezentują też gminy Przemków i Radwanice, a z drugiej strony są gminy: miejska Głogów, wiejska Głogów, Jerzmanowa, Kotla i Żukowice.

– Uzgodniono, że liderem projektu będzie gmina Polkowice, a za cel przedsięwzięcia przyjęto umożliwienie uzyskania przez mieszkańców dofinansowania w formie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenie gmin wchodzących w skład partnerstwa – dodaje Roman Tomczak.

Projekt zostanie zgłoszony w naborze wniosków o dofinansowanie zadań ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Jego całkowita wartość to ponad 11,9 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie sięga około 10 mln zł.

Fot. UG Polkowice

Dodaj komentarz