BOLKÓW. Burmistrz otrzymał poparcie radnych

Jarosław WrońskiWszyscy radni byli zgodni co do oceny pracy burmistrza Bolkowa. Za sumienne- według radnych- wywiązywanie się z planów budżetowych w 2013 roku Jarosław Wroński otrzymał absolutorium.

Najważniejszym punktem sesji absolutoryjnej było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2013. Na wydatki zarezerwowano 976 tysięcy złotych. Dzięki gospodarności burmistrza, udało się zaoszczędzić 9 tysięcy złotych, co jako nadwyżka budżetowa było do wzmocniło tegoroczny budżet gminy.

Na wydatki bieżące zostało wydane 120 tysięcy złotych. Kwota ta, została spożytkowana min. na zakup kruszywa na drogi, mosty oraz pełną dokumentację odnowy chodników. Na inwestycje drogowe wydano w sumie 840 tysięcy. Kwota ta obejmowała m.in. przebudowę nawierzchni gruntów rolnych oraz kapitalnego remontu dróg gminnych.

– Skupiam się głównie na poprawie kanalizacji wodno-ściekowej, infrastrukturze oraz na odnowieniu rynku. Dodatkowo, dzięki wsparciu unijnemu, udało nam się wyremontować 12 świetlic wiejskich – mówi Jarosław Wroński, burmistrz Bolkowa. – Planujemy przeznaczyć 800 tysięcy złotych na rewitalizację parku miejskiego, w którym będą dodatkowe ławeczki, szachy, nowa architektura zieleni. Będzie on również dodatkowo oświetlony – dodaje.

Na 15 radnych, na sesji absolutoryjnej nie pojawiły się 3 osoby.

ER,DRM/FOT. UM BOLKÓW

Dodaj komentarz