Będą nowe wozy dla strażaków-ochotników

32 dolnośląskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymają nowe wozy bojowe. Wśród nich są też OSP z naszego subregionu. Druhowie mają cieszyć się nowym sprzętem jeszcze w tym roku.

Nowy wóz straży pożarnej kosztuje około 760 tys. zł. W przypadku większości jednostek OSP, które są utrzymywane głównie z budżetów samorządowych, zakup fabrycznie nowego pojazdu jest często po prostu niemożliwy. Dlatego wiadomość o 515 nowych pojazdach, które pojawią się w lokalnych remizach dzięki pomocy państwa, ucieszyła wielu strażaków.

W subregionie legnicko-głogowskim samochody otrzymają OSP: Paszowice, Kaczorów, Ulesie, Udanin, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Grzymalin, Niedźwiedzice i Dobrzejowice.

– O tym, które jednostki dostaną nowy wóz, decydowało kilka czynników. Brana była pod uwagę liczba wyjazdów do akcji w ciągu ostatnich trzech lat, wiek już posiadanego pojazdu, kwota innych dotacji, które jednostka otrzymała w ciągu minionych pięciu lat oraz deklaracja dofinansowania ze strony samorządu – wylicza mł. bryg. Daniel Mucha, rzecznik prasowy dolnośląskiej komendy wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Pieniądze na nowe samochody pochodzą kilku źródeł. 53 mln zł to dotacje Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 18 mln zł przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Program finansowo wspiera też Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakłady ubezpieczeniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dla przykładu gmina Chojnów, na terenie której działa OSP Niedźwiedzice, przekaże ze swojego budżetu aż 200 tys. zł, czyli ponad jedną czwartą wartości wozu. Dofinansowanie ze strony samorządu jest warunkiem koniecznym, jeśli więc gmina zmieni zdanie, wóz trafi do innej jednostki.

– Na dzisiaj wszystkie jednostki z dolnośląskiej listy mają deklaracje samorządów – potwierdza Daniel Mucha.

W całej Polsce działa ponad 16 tys. jednostek OSP.

Fot. MSWiA

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..