7 mln na inwestycje wodociągów

Nie spoczywa na laurach Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka dotychczas pozyskała unijne dofinansowanie na prawie 46 mln zł, tymczasem jej władze znów zdobyły fundusze, mające pomóc w unowocześnianiu miejskiej gospodarki wodno-ściekowej.

Mowa o kwocie blisko 7 mln zł. Umowę w tej sprawie prezes spółki Zbigniew Mróz podpisał z prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kazimierzem Kujdą. Pieniądze będą stanowić niemal połowę kosztów realizacji zadania, w ramach którego LPWiK zmodernizuje stację odwadniania i zagęszczania osadu oraz układu napowietrzania bloku biologicznego. Przedsiębiorstwo unowocześni także ujęcie wody na terenie Zakładu Produkcji Wody i przeprowadzi szereg inwestycji związanych z siecią kanalizacyjną w mieście.

– Rozbudowany również będzie system GIS, system informacji geograficznej, o dostęp mobilny, który umożliwi służbom prowadzącym eksploatację sieci wodno-kanalizacyjnej pracę z programem również w terenie – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta miasta. I przypomina: – To już czwarty projekt LPWiK, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Legnickie wodociągi na realizację ośmiu zadań w ramach tego projektu otrzymają dotację w wysokości blisko 7 mln zł, natomiast przewidywany koszt inwestycji to około 14,1 mln zł.

Jak przypominają urzędnicy, dotychczas spółka podpisała umowy na łączną kwotę ponad 106 mln zł, z czego dotacja unijna wynosi blisko 46 mln zł. Dzięki tym środkom LPWiK m.in. zmodernizowała Zakład Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, przygotowując tym samym kolejne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i usługowe. W tym czasie przedsiębiorstwo wzbogaciło się również o pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanalizacji.

Dodaj komentarz

*

code