500 plus dla policji. I nie tylko

Policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz pracownicy Służby Ochrony Państwa – służby mundurowe dostaną podwyżki. I to z wyrównaniem od stycznia. Rada Ministrów właśnie przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat (wraz z nagrodą roczną), z wyrównaniem od 1 stycznia tego roku.

Podwyżki są rezultatem porozumienia zawartego 8 listopada 2018 r. pomiędzy MSWiA oraz przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy podlegających resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Jak teraz kształtować się będą wynagrodzenia służb mundurowych? Podamy to na przykładzie policji. Jak informuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, od tego roku średnia stawka netto dla kursanta aplikującego do wstąpienia w szeregi policji wyniesie 2 806 zł. miesięcznie. Ma on zapewnione na czas kursu zakwaterowanie i wyżywienie. Z kolei policjant pełniący już regularną służbę po ukończeniu kursu zarobi 3 875 zł netto. Wraz z nabywanym doświadczeniem i pokonywaniem kolejnych szczebli zawodowych rośnie także uposażenie, np. dzielnicowy – 4 522 zł, detektyw – 4 785 zł, kierownik referatu – 5 395 zł.

Dodaj komentarz