5 mln zł na ochronę zabytków

Kwotę 5 mln złotych przeznaczy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na ochronę zabytków w całym województwie. W tym roku pieniądze te pozwolą przeprowadzić renowację i najpilniejsze prace konserwatorskie przy 146 obiektach. W tym gronie znalazły się również 24 zabytkowe obiekty z naszego regionu.

Na Dolnym Śląsku znajduje się blisko 7,7 tys. obiektów wpisanych do rejestru zabytków. W konkursie o dofinansowanie z UMWD starały się w sumie 292 z nich, a oczekiwany koszt ich renowacji to ponad 32 mln zł. – Liczba zgłoszeń pokazuje, jak duża jest skala potrzeb. Nie zapominajmy, że Dolny Śląsk jest w czołówce polskich regionów pod względem ilości zabytków, a wiele z nich to unikaty na skalę kraju czy Europy. Właśnie dlatego samorząd województwa co roku przeznacza pieniądze na ratowanie najważniejszych i najbardziej zagrożonych obiektów – mówi marszałek Cezary Przybylski. Przy rekomendowaniu dotacji pod uwagę były brane m.in. efekt końcowy prac renowacyjnych i konserwatorskich, możliwość udostępnienia zabytku dla społeczności lokalnej oraz jego wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ostatecznie komisja wybrała 146 obiektów, które zostaną dofinansowane kwotą 5 mln zł, z czego prawie jedna trzecia zostanie przeznaczona na 24 zabytki z naszego regionu. Poniżej publikujemy ich listę:

1. Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie; prace remontowo-konserwatorskie elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych budynku plebani; kwota wsparcia: 20 tys. zł.

2. Parafia pw. Świętego Mikołaja w Głogowie; konserwacja i restauracja sztukaterii na sklepieniu kaplicy Grobu Pańskiego w kościele pw. Bożego Ciała w Głogowie; kwota wsparcia: 50 tys. zł

3. Parafia pw. Świętej Trójcy w Miłoradzicach (powiat lubiński); remont wieży kościelnej z nowym zadaszeniem kościoła pw. Świętej Katarzyny Gogołowicach; kwota wsparcia: 40 tys. zł

4. Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie; awaryjny remont wieży i dachu kościoła filialnego pw. św. Michała Archanioła w Konradówce; kwota wsparcia: 40 tys. zł

5. Parafia pw. Świętego Marcina w Kotli (powiat głogowski); kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego z II poł. XVIII w. z kościoła pw. św. Marcina w Kotli; kwota wsparcia: 10 tys. zł

6. Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; remont pokrycia dachowego na budynku teatru; kwota wsparcia: 100 tys. zł

7. Parafia pw. św. Jacka w Legnicy; kontynuacja prac remontowych dachu kościoła: naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu – etap IV; kwota wsparcia: 30 tys. zł

8. Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy; kontynuacja prac renowacyjnych Katedry Legnickiej; kwota wsparcia: 30 tys. zł

9. Parafia pw. NMP w Legnicy; prace konserwatorskie dwóch epitafiów i dokończenie prac epitafium Johanna Ludwiga z elewacji kościoła NMP w Legnicy; kwota wsparcia: 25 tys. zł

10. Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Legnicy Legnica, prace konserwatorsko-restauratorskie przy ambonie kościóła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela, kwota wsparcia: 30 tys. zł

11. Parafia pw. Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach; remont dachu i elewacji wieży kościoła pw. MB Częstochowskiej w Nielubi (powiat głogowski); kwota wsparcia: 25 tys. zł

12. Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach zs. w Proboszczowie (powiat złotoryjski); II etap prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytkowych organów w Proboszczowie; kwota wsparcia: 25 tys. zł

13. Parafia pw. św. Piotra i Pawła w Twardocicach zs. w Proboszczowie(powiat złotoryjski) ; remont dachu, tynków wewnętrznych, elewacji oraz rekonstrukcja okien witrażowych latarni zabytkowej kaplicy grobowej von Redern w Proboszczowie; kwota wsparcia: 20 tys. zł

14. Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy wschodniej elewacji Zamku Piastowskiego w Prochowicach (kamieniarka okienna i zabytkowe tynki), odsłonięcie renesansowych wypraw tynkarskich, konserwacja i rekonstrukcja kamieniarki okiennej; kwota wsparcia: 30 tys. zł

15. Prace konserwatorskie ołtarza w kaplicy cmentarnej w Prochowicach (2. poł. XIX. – historyzm), kwota wsparcia: 15 tys. zł

16. Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym pałacu w Suchej Górnej (powiat polkowicki), odtworzenie historycznej stolarki okiennej w pałacu; kwota wsparcia: 70 tys. zł

17. Parafia pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej (powiat lubiński); kontynuacja konserwacji wystroju wnętrza kościoła parafialnego pw. MB Bolesnej w Tymowej, konserwacja barokowego ołtarza głównego – etap II; kwota wsparcia: 35 tys. zł

18. Wymiana okien w Pałacu Warmątowice Sienkiewiczowskie (powiat legnicki), kontynuacja zadania wymiana stolarki okiennej pałacu; kwota wsparcia: 15 tys. zł

19. Zamek Grodziec (powiat złotoryjski); remont dachu wieży wodnej, naprawa elementów konstrukcji wieży, wraz z oknami, wykuszem i naprawą otworów strzelniczych; kwota wsparcia: 50 tys. zł

20. Parafia pw. Narodzenia NMP w Złotoryi; kontynuacja konserwacji zespołu romańsko-gotyckich portali z elewacji kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Złotoryi – etap VI, prace konserwatorskie przy portalu wejścia głównego do kościoła; kwota wsparcia: 30 tys. zł

21. Parafia pw. Narodzenia NMP w Złotoryi; prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji południowej kościoła parafialnego Narodzenia NMP w Złotoryi, kontynuacja prac – etap VI, renowacja kamiennej elewacji wraz z kamiennymi maswerkami; kwota wsparcia: 35 tys. zł

22. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi Złotoryja; wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych kościoła pw. św. Jadwigi; kwota wsparcia: 40 tys. zł

23. Parafia pw. Narodzenia NMP w Złotoryi; prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Złotoryi, kontynuacja prac – etap VII – elewacja zachodnia renowacja kamiennej elewacji wraz z kamiennymi maswerkami; kwota wsparcia: 55 tys. zł

24. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim (powiat polkowicki); konserwacja i renowacja ołtarza bocznego św. Anny w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim; kwota wsparcia: 30 tys. zł

Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego

Najwyższą ocenę komisja przyznała zadaniom uwzględniającym prace przy obiektach najcenniejszych pod względem artystycznym i naukowym, uznanym za Pomniki Historii i wpisanym na Listę UNESCO, a także obiektom znajdującym się w Parkach Kulturowych. Wysoko na liście znalazły się również zabytki, które znajdują się w udokumentowanym złym stanie technicznym i wymagają złożonych technologicznie zabiegów.

Przy rekomendowaniu dotacji uwzględniono stopień przygotowania realizacji zadań, rzetelność kosztorysowania inwestycji, efekt końcowy wpływający na funkcję zabytku w przestrzeni publicznej, możliwość udostępnienia zabytku zarówno dla społeczności lokalnej, jak również jego wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ostatecznie komisja wybrała 146 obiektów, które zostaną dofinansowane kwotą 5 mln zł.

– Przekazane przez samorząd województwa pieniądze umożliwią przeprowadzenie prac konserwatorskich, budowlanych i remontowych m.in. w Twierdzy Srebrna Góra, zamkach Grodziec i Chojnik, muzeach w Szklarskiej Porębie i Sobótce, czy teatrze w Legnicy – mówi Michał Bobowiec, członek zarządu województwa odpowiedzialny za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Pełna lista dolnośląskich zabytków, które zostaną dofinansowane dostępna jest tutaj.

Fot. umwd.pl

  1. Na dwadzieścia trzy dofinansowane obiekty osiemnaście to kościoły i kaplice. Bardzo słusznie. Ubogi kościółek trzeba wspomagać…

Dodaj komentarz