112 zamiast 997 (WIDEO)

Od dzisiaj dzwoniąc na numer alarmowy policji 997 połączymy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 11 grudnia Komendy Powiatowe Policji w Głogowie, Lubinie i Jaworze włączone zostają w ogólnokrajowy system powiadamiania ratunkowego 112.

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 3 grudnia Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) rozpoczęło przejmowanie obsługi numeru alarmowego 997.

Od dzisiaj jeśli wybierzemy numer 997 zostaniemy automatycznie połączeni z operatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego:

– W sytuacjach newralgicznych, gdy zagrożone będzie życie, zdrowie ludzkie lub porządek publiczny, operator CPR będzie przekazywał zgłoszenia dyżurnym jednostek organizacyjnych policji – informuje Bogdan Kaleta z głogowskiej policji.

Od dziś numer 997 zostaje wyłączony nie tylko w Głogowie, ale także w Jaworze i Lubinie. Zmiany mają przede wszystkim ulepszyć system:

– Zmiana podyktowana jest zintegrowaniem systemu, który umożliwi jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb ratowniczych oraz wyeliminowaniu dużej ilości fałszywych zgłoszeń – mówi Sylwia Serafin KPP w Lubinie

Numer 112 jest międzynarodowym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej:

– Daje to również możliwość skierowania zgłoszenia do operatora władającego językiem obcym, pracującego w dowolnym CPR w kraju – mówi Bogdan Kaleta.

Proces ten zakończy się 12 grudnia, kiedy to do systemu włączone zostaną: Polkowice. Legnica i Złotoryja.

Dodaj komentarz