1/4 mieszkańców ma na rozliczenie jeszcze kilka dni

Do tej pory z urzędem skarbowym za 2021 roku rozliczyło się 75% lubinian. W tym roku wyjątkowo można to zrobić do 2 maja. Po tej dacie nasze zeznanie podatkowe zostaną automatycznie zaakceptowane. Z fiskusem można się rozliczyć elektronicznie lub w formie papierowej.

Każdego roku zeznania podatkowe za ubiegły rok można składać do 30 kwietnia. W związku z tym, że w tym ta data wypada w sobotę, to urzędy skarbowe w całym kraju będą przyjmować zeznania do 2 maja. Rozliczać się można w formie papierowej lub przez internet na stronie podatki.gov.pl. Z danych urzędu wynika, że 90% lubinian rozlicza się przez internet. Każdego roku do Urzędu Skarbowego w Lubinie wpływa około 50 tysięcy zeznań. Do tej pory za rok 2021 wpłynęło ich około 36 tysięcy. Z zebranych danych wynika, że zrobiło to 75% mieszkańców miasta. Jak podkreśla naczelnik tutejszej skarbówki, to dobry wynik w tym czasie.

Dodaj komentarz