ZUS pilniej kontroluje

Ponad pół miliona złotych wróciło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po kontroli zwolnień lekarskich na Dolnym Śląsku – tylko w pierwszym kwartale tego roku. Sprawdzono prawie 15 tys. zwolnień lekarskich. 

W naszym województwie 279 osób straciło zasiłek chorobowy z powodu niewłaściwego wykorzystywania zwolnienia, a 500 osobom lekarze orzecznicy skrócili zwolnienie, uznając, że są już zdolne do pracy.

W całym kraju w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku ZUS skontrolował 173,8 tys. zwolnień. Urzędnicy wydali 10 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku chorobowego. W budżecie Zakładu pozostało w ten sposób prawie 9,25 mln zł.

W porównaniu do ostatniego kwartału zeszłego roku liczba kontroli wzrosła o ponad 26 proc.

– Efektywniejsze kontrole są efektem tego, że od grudnia ubiegłego roku lekarze wystawiają zwolnienia wyłącznie elektronicznie – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Nawet krótkie zwolnienia są od razu widoczne w naszym systemie, dzięki czemu możemy szybciej skontrolować te, które budzą nasze wątpliwości – dodaje.

Działający od grudnia system e-zwolnień pozwala pracownikom ZUS na bieżąco śledzić trendy w zakresie zachorowalności mieszkańców naszego regionu. Zakład przyjmuje pewne standardy czasu trwania schorzeń i w oparciu o nie weryfikuje długość zwolnienia. Kontroli podlegają przede wszystkim osoby, które często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy albo zwolnień długoterminowych, a także osoby, które kiedyś musiały zwrócić zasiłek, bo korzystały ze zwolnienia nieprawidłowo. Kontrole są prowadzone także u pacjentów lekarzy wystawiających dużo zwolnień. Część zwolnień ZUS typuje do kontroli losowo, więc w zasadzie każde może być sprawdzone.

– Nie tylko my kontrolujemy zwolnienia. Ma do tego prawo każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż dwadzieścia osób. Upoważnieni pracownicy firmy mogą przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia, czyli odwiedzić pracownika w domu i sprawdzić, w jaki sposób wykorzystuje on swoje zwolnienie lekarskie – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Pracodawca może się także zwrócić o przeprowadzenie kontroli do samego ZUS – wtedy to urzędnik przeprowadzi kontrolę i zawiadomi pracodawcę o jej wynikach. Jeżeli stwierdzi w trakcie kontroli, że pracownik wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego celem, pozbawi go prawa do zasiłku za cały okres, na który wystawione jest e-ZLA. Dokumentację wystawionego zwolnienia może także skontrolować lekarz orzecznik i w razie wątpliwości wezwać chorego na badanie kontrolne do Zakładu.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


..