ZUS ma 50 mln dla firm

Od jutra przedsiębiorcy, którzy chcą poprawić warunki pracy w swoich firmach, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na realizację najlepszych pomysłów Zakład przygotował w sumie 50 mln zł.

Dofinansowaniem mogą być objęte wszystkie przedsięwzięcia, które służą poprawie warunków pracy, w tym projekty poprawiające bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy. Można ubiegać się o pieniądze na zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym, oświetlenia miejsc i stanowisk pracy, sprzęt zapewniający ochronę przed promieniowaniem optycznym, a także urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze oraz urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza.

W konkursie ZUS mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące wymogi: nie zalegają z opłacaniem składek do ZUS oraz podatków, ich firma nie jest w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem oraz w ciągu ostatnich trzech lat nie dostawała dofinansowania z ZUS.

Termin składania wniosków upłynie 23 sierpnia.

Pozostaw komentarz

XHTML: Możesz używać tagów HTML-owych: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

code


..