Wycinka pod kontrolą. Jakie zmiany?

17 czerwca w życie weszła nowelizacja, zaostrzająca obowiązujące od początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody. W myśl nowych zapisów, właściciele nieruchomości nie mogą już wyciąć drzewa bez jakiejkolwiek kontroli gminy.

Zmiany przywracają pomiary obwodów drzew na wysokości 5 cm i obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, czego efektem jest kontrola gminnych urzędników – to najważniejsze zapisy nowelizacji, która obowiązuje od trzech dni.

– Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia – informuje Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy prezydenta Legnicy. – Po liberalizacji przepisów wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm, teraz – od 17 czerwca – ustawa przywraca pomiar drzewa niżej – na wysokości 5 cm – dodaje.

W świetle prawa, o zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę decyduje dziś obwód pnia na wys. 5 cm. Właściciel nieruchomości nie będzie musiał czekać na zielone światło od urzędników, jeśli obwód drzewa nie przekracza:

* 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
* 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
* 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli obwód pnia przekracza wskazane wymiary, a drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel musi powiadomić o swoim zamiarze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W zgłoszeniu musi się znaleźć imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości i rysunek lub mapkę, określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

– W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia gminny urzędnik dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm. W przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z nich, gdy na tej wysokości pnia natomiast nie posiada – jego obwodu poniżej korony – podkreśla Rodak. I wyjaśnia, że w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia wizji terenowej gmina może się sprzeciwić wycince. Wtedy właściciel będzie musiał już wystąpić z wnioskiem.

źródło:
UM Legnica,
www.samorzad.lex.pl

Dodaj komentarz