Wicestarosta pożegnał się ze stanowiskiem! (WIDEO)

Niesumienne i nierzetelne wykonywanie obowiązków było przyczyną złożenia przez starostę jaworskiego Stanisława Laskowskiego wniosku o odwołanie członka zarządu powiatu, wicestarosty Arkadiusza Baranowskiego. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w wyniku głosowania wicestarosta pożegnał się ze stanowiskiem.

Przypomnijmy, że po wyborach w radzie Powiatu powstała koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Porozumieniem Prawicy oraz Prawem i Sprawiedliwością. To właśnie głosami PiS wniosek o odwołanie Baranowskiego został przegłosowany. Na sesji obecni byli wszyscy radni, jednak w głosowaniu nie wzięli udziału radni Platformy Obywatelskiej i kilku innych. – To obecny zarząd ze starostą Laskowskim na czele powoływał wicestarostę, więc niech teraz, siedem miesięcy przed wyborami, sami biorą odpowiedzialność za swoją decyzję – powiedział nam radny Mariusz Barański, gdy jako pierwszy opuszczał salę obrad.

Głosowanie nad odwołaniem wicestarosty poprzedziła oczywiście burzliwa dyskusja. Stanisław Laskowski argumentował swój wniosek twierdząc, że jego zastępca podejmował działania mające na celu zdyskredytowanie starosty oraz innych członków zarządu. Ponadto Arkadiusz Baranowski miał podważać autorytet swojego przełożonego, lekceważył jego polecenia, był arogancki i nagminnie spóźniał się na narady. Miarka się przebrała, gdy do rąk starosty wpłynął anonimowy donos, w którym mowa była m.in. o wykorzystywaniu przez jego zastępcę miejsca pracy i innych miejsc publicznych do celów politycznych. Anonimowy donosiciel zauważył też obecność wicestarosty na uroczystościach z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,  podczas gdy de facto przebywał wtedy na zwolnieniu lekarskim. Starosta Laskowski podkreśla jednak, że sam donos nie był przyczyną jego wniosku.

Natomiast wicestarosta w swojej mowie stwierdził, że zawsze sumiennie wykonywał swoje obowiązki: – Zarzuty zawarte we wniosku były zbyt ogólne, niepoparte żadnymi konkretami. Na podstawie takich informacji można by odwołać każdego. Uważam, że takie zachowanie jest karygodne. Może jest też drugie dno tej sprawy, związane ze złożeniem przeze mnie do prokuratury podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych (wieloletnie zadłużenie placówki i nieprawidłowości w jej prowadzeniu przez poprzedniego dyrektora – przyp. red.). Od tej chwili Prawo i Sprawiedliwość nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje w koalicji i w powiecie, bo tej koalicji po prostu już nie ma – podsumował Arkadiusz Baranowski.

W głosowaniu nad odwołaniem wicestarosty wzięło udział 11 radnych – 10 głosowało „za”, jeden głos był przeciw. Sześciu radnych, łącznie z zainteresowanym nie wzięło udziału w tym głosowaniu.

Materiał filmowy:

Dodaj komentarz