Wędka za 7,4 mln zł

610 mieszkańców naszego regionu otrzyma pomoc, która pozwoli poprawić ich sytuację zawodową i uniknąć konsekwencji wykluczenia społecznego. Wsparcia udzieli im Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

DWUP przyznał sześciu gminom z subregionu legnicko-głogowskiego ponad 7,4 mln zł na projekty, które będą realizowane przez następne dwa lata. Zamiast przekazywać pieniądze bezpośrednio mieszkańcom, urząd chce im wręczyć „wędkę”, która ułatwi samodzielne zadbanie o własne sprawy.

– To kompleksowe projekty, które pomogą Dolnoślązakom w wielu wymiarach. Obejmują one wsparcie społeczne, czyli bardziej miękką formę pomocy w postaci poradnictwa i pomocy specjalistów – wyjaśnia Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Będzie to także wsparcie zawodowe, które pozwala na zaproponowanie praktyk zawodowych, staży, zatrudnienie subsydiowane i wspomagane. W ramach wsparcia edukacyjnego proponujemy kursy i szkolenia. Wsparcie zdrowotne to ćwiczenia, rehabilitacja, programy korekcyjno-edukacyjne. Działań jest bardzo wiele i co szczególnie cenne dotyczą one również osób z niepełnosprawnościami – dodaje.

Najwięcej pieniędzy otrzyma powiat złotoryjski. 3,81 mln zł dotacji pozwoli wdroży tzw. kontrakty socjalne, obejmujące 252 mieszkańców powiatu, niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo lub nieaktywnych zawodowo, borykających się z problemami zdrowotnymi. W ramach projektu zostaną też zlikwidowane bariery architektoniczne w budynku, gdzie mieści się Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

934,9 tys. zł trafi do gminy Chojnów, która w projekt „Daj sobie szansę” chce zaangażować 60 mieszkańców niepełnosprawnych, niezaradnych życiowo, mieszkańców wsi, nieaktywnych zawodowo, z brakiem wykształcenia bądź mało poszukiwanymi na rynku pracy kwalifikacjami zawodowymi. W ramach projektu utworzone będzie m.in. Lokalne Centrum Animacji w Niedźwiedzicach.

Z pomocy skorzysta też 125 mieszkańców powiatu lubińskiego, którzy mają poprawić swoją sytuację zawodową dzięki indywidualnej diagnozie potrzeb oraz predyspozycji społecznych i zawodowych, a także opracowaniem ścieżek reintegracji dla uczestników projektu. Na ten cel samorząd otrzyma 812,8 tys. zł

Powiatowi legnickiemu DWUP przyznał 692,1 tys. zł, które posłużą 64 osobom. W ramach projektu zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne w budynku, w którym mieści się warsztat terapii zajęciowej. Wsparcie obejmie też pracę socjalną, utworzenie pracowni gospodarstwa domowego i pracowni ogrodniczej i zatrudnienie terapeutów. Uczestnicy projektu zostaną przygotowani w praktyczny sposób do pracy w zawodzie pomocnika: ogrodnika, kucharza, piekarza czy pracownika komunalnego.

582,3 tys. zł pomoże z kolei 60 mieszkańcom Bolkowa, którzy dzięki udziałowi w projekcie podniosą lub zmienią posiadane kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe, rozwiną umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy. Będą mogli liczyć również na zasiłki i pomoc w naturze.

Najmniejsza pula środków – 576,9 tys. zł – trafi do powiatu polkowickiego. Tu projekt „Aktywni – Zintegrowani!” ma zwiększyć aktywność społeczną i dać szanse na zatrudnienie 49 osobom, korzystającym ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

W sumie na Dolnym Śląsku dofinansowanie ze strony DWUP otrzymają 23 samorządy, do których trafi ponad 17 mln zł. W całym województwie pomocą objętych zostanie 1 850 osób.

Dodaj komentarz

*

code